Seminar

Webinar: Nitrogen regulation and area development

Webinar: Nitrogen regulation and area development

Webinar: Nitrogen regulation and area development

15.05.2020 NL law

Stibbe’s Amsterdam office, in cooperation with the Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, is organising a webinar on the state of affairs regarding nitrogen regulation and the opportunities for area development. The webinar will he held on Wednesday 3 June.

During the webinar, Jan Reinier van Angeren will cover the background and what brought us to the current situation, and Anna Collignon will explain where we are now by means of a practical discussion of the jurisprudence and legislation following the PAS ruling. Among other things, an answer will be given to the question: what is needed to allow an area development to go ahead? Jan Jacob van Dijk (former Gelderland representative and member of the Remkes Committee) will give an explanation of the advice of the Remkes Committee, which is expected to be published in mid-May. Using an example, the Land Registry Office will provide an explanation of how nitrogen is dealt with in practice.

Friso de Zeeuw (emeritus professor of area development) will be in charge of the discussion, and Co Verdaas (professor of area development) will provides a wrap-up and reflection.

You can register by sending an e-mail to stibbeevents@stibbe.com. After registration and prior to the webinar, you will receive a message with login details.

 

Team

Related news

19.06.2020 NL law
Public Consultation on the Industry Carbon Tax Act: levy and trade in dispensation rights

Short Reads - The public consultation on the Industry Carbon Tax Act (Wet CO2-heffing industrie) began on 24 April 2020. The government has already announced the carbon tax in the Climate Agreement. The public consultation comes one year after the bill on the minimum carbon price for electricity production, which is similar to the Industry Carbon Tax Act in several respects, although the bill on the minimum carbon price for electricity generators is only applicable to electricity generators.

Read more

29.06.2020 NL law
ABC-constructie bij vastgoedtransactie: verkoopbedrijf heeft afgeleid belang en is niet ontvankelijk bij bestuursrechter

Short Reads - Het zijn van ‘belanghebbende’ is een noodzakelijke voorwaarde om een ontvankelijk beroep te kunnen instellen bij de bestuursrechter (artikel 1:2 lid 1 Awb). Een persoon moet een zelfstandig en eigen belang hebben dat niet is afgeleid van een ander om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt. Dit is het leerstuk van afgeleid belang.

Read more

23.06.2020 NL law
Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering: structurele aanpak voor de stikstofproblematiek?

Short Reads - Van 27 mei 2020 tot en met 10 juni 2020 heeft het conceptvoorstel voor de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in internetconsultatie voorgelegen. In dit conceptwetsvoorstel heeft het kabinet zijn nieuwe structurele aanpak van de stikstofproblematiek verankerd. Anders dan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voorziet het conceptwetsvoorstel niet in een systeem voor de toekenning van ontwikkelingsruimte voor vergunningverlening, maar in een systeem waarbij condities en herstel van de natuur in Natura 2000-gebieden voorop staan.

Read more

09.06.2020 NL law
Een verslag van de Afdeling bestuursrechtspraak in 2019: samenvattend jaaroverzicht

Short Reads - Het recente Jaarverslag en het jurisprudentieoverzicht 2019 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) biedt ook dit jaar een nuttig inzicht in de werkzaamheden van de Afdeling. Het laat zien dat het burgerperspectief in de rechtspraak aan aandacht wint en dat zorgen bestaan over de rol van de rechter in de rechtsstaat. In deze blog bespreken wij het verslag en overzicht aan de hand van een samenvattende beschouwing van belangwekkende uitspraken, waarbij wij ons beperken tot het algemeen bestuurs(proces)recht, het omgevingsrecht en handhaving. Ook komen kort de algemene beschouwingen aan bod.

Read more