Seminar

Webinar: Nitrogen regulation and area development

Webinar: Nitrogen regulation and area development

Webinar: Nitrogen regulation and area development

15.05.2020 NL law

Stibbe’s Amsterdam office, in cooperation with the Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, is organising a webinar on the state of affairs regarding nitrogen regulation and the opportunities for area development. The webinar will he held on Wednesday 3 June.

During the webinar, Jan Reinier van Angeren will cover the background and what brought us to the current situation, and Anna Collignon will explain where we are now by means of a practical discussion of the jurisprudence and legislation following the PAS ruling. Among other things, an answer will be given to the question: what is needed to allow an area development to go ahead? Jan Jacob van Dijk (former Gelderland representative and member of the Remkes Committee) will give an explanation of the advice of the Remkes Committee, which is expected to be published in mid-May. Using an example, the Land Registry Office will provide an explanation of how nitrogen is dealt with in practice.

Friso de Zeeuw (emeritus professor of area development) will be in charge of the discussion, and Co Verdaas (professor of area development) will provides a wrap-up and reflection.

You can register by sending an e-mail to stibbeevents@stibbe.com. After registration and prior to the webinar, you will receive a message with login details.

 

Team

Related news

16.09.2020 NL law
Belanghebbende in het omgevingsrecht: een steeds hogere drempel?

Short Reads - De Afdeling hanteert sinds enige jaren een vaste jurisprudentielijn ten aanzien van het belanghebbende-begrip in het omgevingsrecht. Het uitgangspunt daarbij is dat iemand die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit belanghebbende is, tenzij ‘gevolgen van enige betekenis’ ontbreken. De lat om aan dit criterium te voldoen lijkt steeds hoger te liggen. Wordt de toegang tot de bestuursrechter daardoor bemoeilijkt, en zo ja: is die beperking te rechtvaardigen?

Read more

20.08.2020 NL law
FAQ: Welke voorbereidingsprocedures kent de Wet natuurbescherming voor soorten- en gebiedsbescherming?

Short Reads - Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Hiermee is het wettelijk kader van natuurwetgeving geüniformeerd en vereenvoudigd. Dat de aanvrager, het bevoegd gezag en andere betrokkenen niet meer hoeven af te wisselen tussen de Flora- en faunawet voor soortenbescherming en de Natuurbeschermingswet 1998 voor gebiedsbescherming, is inderdaad eenvoudiger.

Read more