Short Reads

Temporary authorisations for certain biocidal products to tackle the Corona crisis: unusual times call for unusual (temporary) measures

Temporary authorisations for certain biocidal products to combat coro

Temporary authorisations for certain biocidal products to tackle the Corona crisis: unusual times call for unusual (temporary) measures

30.03.2020 BE law

The outbreak of the Covid-19 crisis has been officially acknowledged as a pandemic and public health crisis. In response, the Belgian authorities have decided to proceed with the grant of temporary authorisations for certain biocidal product types.

Context

As we informed you earlier this year, Regulation 528/2012 on the making available on the market and use of biocidal products (hereinafter ‘Biocidal Products Regulation') defines the concept of 'biocidal product' broadly. This broad definition, supported by the Court of Justice of the European Union, has important implications, as only duly registered or authorised biocidal products can be made available on the market and used (article 17 of the Biocidal Products Regulation).

Temporary authorisations

On 23 March 2020, the Belgian competent authorities have decided to proceed with the grant of temporary authorisations for certain biocidal product types, hence applying article 55 (1), first paragraph of the Biocidal Products Regulation:

"By way of derogation from Articles 17 and 19, a competent authority may permit, for a period not exceeding 180 days, the making available on the market or use of a biocidal product which does not fulfil the conditions for authorisation laid down in this Regulation, for a limited and controlled use under the supervision of the competent authority, if such a measure is necessary because of a danger to public health, animal health or the environment which cannot be contained by other means."

Only products used for human hygiene purposes, especially hydroalcoholic gels or solutions (product type 1 of Annex V to the Biocidal Products Regulation) or products used for the disinfection of surfaces (product type 2 of the same annex) are eligible for temporary authorisation. Such temporary authorisation is:

  • valid for 180 days (which can be extended);
  • free of charge; and
  • can be requested via email (‘covid19.gestautor@health.fgov.be’). This email must include certain information, e.g. the complete composition of the product, a draft label of the product and the safty data sheet of the product.

In addition, both public and hospital chemists are granted an exceptional and temporary (six months) authorisation for the production of their own hydroalcoholic solutions (alcohol-based hand sanitisers), which qualify as biocidal products in the sense of the Biocidal Products Regulation, given the difficulties that pharmacies are currently facing with obtaining such hydroalcoholic solutions.

Conclusion

The temporary authorisation procedure for certain biocidal products that can be of use in the current coronacrisis significantly facilitates and speeds up the regular authorisation or registration procedure.

We support that Belgian authorities were alert and decided to proceed with the grant of these temporary authorisations, hence applying article 55 (1), first paragraph of the Biocidal Products Regulation, to help tackle the current crisis. Unusual times call for unusual measures.

Do not hesistate to reach out to any of our contact persons below should you have any questions or need help regarding these temporary authorisations.

 

Team

Related news

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

12.08.2022 NL law
Reactie op ‘De lucht geklaard … Aan de slag met resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies om 50% reductie te bereiken in 2030’

Articles - Met veel belangstelling hebben Anna Collignon en Jelmer Ypinga  de bijdrage van Borgers en Molendijk in dit nummer van TO gelezen. Hierin borduren zij voort op het eerder verschenen advies dat zij als adviseurs van KokxDeVoogd schreven in opdracht van Rijkswaterstaat. Het advies bevat een mooi overzicht van de huidige en toekomstige juridische instrumenten die van belang (zullen) zijn bij het stellen van emissiegrenswaarden.

Read more

09.08.2022 NL law
Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Articles - De stikstofproblematiek houdt de gemoederen sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) al geruime tijd bezig. In onze eerdere artikelen in voorgaande jaren schetsten wij de stand van zaken op dat moment. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet zijn uitgebleven – integendeel – bestaat alle aanleiding voor een update.

Read more

15.07.2022 NL law
Kamerbrief Jetten over hernieuwbare energie en voortgang RES’en: vertraging in ambities, geen tijdelijke afstandsnormen windturbines, meer gezondheidsonderzoek en experimenteren met naderingsdetectie

Short Reads - Op 6 juli 2022 heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie een brief aan de Kamer gestuurd over projecten voor windenergie op land en regionale energiestrategieën. Bij die kamerbrief zit als bijlage een rapport van het RIVM met een verkenning van de opties voor gezondheidsonderzoek rond windturbines. De inhoud van die brief en de bijbehorende bijlage bespreken wij in dit blog.

Read more