Short Reads

Nieuwe overheidsmaatregelen in verband met coronavirus en actuele ontwikkelingen rondom de AVA’s van beursvennootschappen

Nieuwe overheidsmaatregelen in verband met coronavirus en actuele ont

Nieuwe overheidsmaatregelen in verband met coronavirus en actuele ontwikkelingen rondom de AVA’s van beursvennootschappen

16.03.2020 NL law

Het Nederlandse kabinet heeft in het kader van de bestrijding van het coronavirus nieuwe overheidsmaatregelen afgekondigd. Afgelopen donderdag werd al bekend dat tot en met 31 maart 2020 bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland niet langer mogelijk zijn.

Gisteren (15 maart 2020) werd onder meer een beroep gedaan op Nederlanders om gepaste afstand van elkaar (+/- anderhalve meter) te houden. Bovendien zijn de reeds bestaande maatregelen verlengd tot 6 april 2020. Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor uw AVA. In ons nieuwsbericht van 11 maart 2020 benoemden wij al de mogelijke impact van het coronavirus op de organisatie van uw AVA. Het valt bovendien niet uit te sluiten dat de overheid nog nadere maatregelen gaat nemen die nieuwe keuzes vergen. 

Actuele ontwikkelingen rondom de AVA's van beursvennootschappen

We zien in de praktijk dat beursvennootschappen verschillend reageren op de gevolgen die het coronavirus met zich brengt.

Afgelopen vrijdag ging de eerste AVA van het seizoen bij Snowworld door. Deze AVA is normaliter al een AVA met een wat lagere opkomst. Eerder vandaag werd echter bekend dat Sligro de AVA van aankomende woensdag 18 maart a.s. heeft gecanceled, onder toezegging dat een nieuwe AVA zal worden opgeroepen tegen een nog nader te bepalen datum. 

Verschillende vennootschappen kiezen er tot dusverre voor om in nadere berichtgeving op de website van de vennootschap aandeelhouders te wijzen op de -reeds bestaande- mogelijkheid om gebruik te maken van de stemvolmacht met steminstructie aan een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld de notaris. We zien dit bij onder meer Ordina, Ahold Delhaize, BAM Groep, Vopak en Heineken. Randstad moedigt in haar berichtgeving aandeelhouders zelfs expliciet aan om gebruik te maken van stemvolmachten en steminstructies.

Weer andere beursvennootschappen hebben ervoor gekozen om een hybride vergadering te houden. KPN hield vorig jaar al een hybride AVA en ABN AMRO kondigde op 11 maart 2020 -gelijktijdig met de oproeping- aan dat zij dit jaar ook een hybride AVA gaat houden.

Een andere variant – die we ook reeds noemden in ons eerdere nieuwsbericht - zien we terug bij AkzoNobel. Uit de op 13 maart 2020 gepubliceerde vergaderstukken blijkt dat AkzoNobel overweegt om een hybride vergadering te houden. Een definitief besluit daartoe wordt door het bestuur uiterlijk genomen op de registratiedatum, onder publicatie van de relevante informatie en toepasselijke procedures met betrekking tot virtuele aanwezigheid en virtueel stemmen. AkzoNobel heeft enkele passages in de oproeping afhankelijk gemaakt van dit bestuursbesluit.

Advisering

Het is een onzekere tijd. Dagelijks kunnen andere keuzes of maatregelen nodig zijn en deze kunnen per vennootschap verschillen. Wij staan u hierbij graag bij. Neemt u contact op met uw gebruikelijke contactpersoon bij Stibbe of kijk op onze speciale corona-pagina op stibbe.com waar u een team van specialisten kunt vinden die u kunnen adviseren over de juridische gevolgen van het coronavirus op uw onderneming.

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf.

Team

Related news

14.08.2020 NL law
Provisional rental discounts in times of COVID-19

Short Reads - Recent interim injunctions indicate that the corona crisis can, in principle, be an unforeseen circumstance that may be a reason to amend a commercial lease agreement. If the parties are unwilling to amend the lease together, the court may amend the lease for them; recent interim injunctions cautiously indicate which circumstances are relevant, and how the lease can be amended by the court.

Read more

29.07.2020 NL law
Over temperaturen ten tijde van corona

Articles - Met haar standpunt ten aanzien van het meten van temperaturen van werknemers, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijking over de reikwijdte van haar toezicht. Deze nuancering houdt in dat, als er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens, de AVG niet geldt en de AP dus niet handhavend kan optreden.

Read more

14.08.2020 NL law
Voorlopige huurkortingen in coronatijd

Short Reads - Uit recente kortgedinguitspraken volgt dat de coronacrisis in beginsel een onvoorziene omstandigheid is die aanleiding kan zijn om een commerciële huurovereenkomst te wijzigen. Als partijen daar samen niet uitkomen, dan kan de rechter worden verzocht om de huurovereenkomst te wijzigen. Uit recente kortgedinguitspraken kan voorzichtig worden afgeleid welke omstandigheden daarbij relevant zijn en hoe de huurovereenkomst kan worden gewijzigd.

Read more

28.07.2020 BE law
Adoption de mesures complémentaires de soutien pour les entreprises en difficulté ou en restructuration

Articles - Si certains employeurs peuvent affronter la crise actuelle en mettant en œuvre un régime de chômage temporaire – consistant soit en une suspension complète du contrat de travail ou en une suspension partielle et partant à l’application d’une réduction du temps de travail – d’autres employeurs sont contraints de procéder à des licenciements.  Des mesures complémentaires de soutien ont été adoptées afin de compenser la diminution des activités par une réduction du temps de travail, permettant ainsi de faire baisser le coût du travail sans devoir procéder à des licenciements.

Read more

10.08.2020 NL law
Het NOW register: openbaarmaking van gegevens van ontvangers van de NOW-subsidie

Short Reads - Het UWV heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een register gepubliceerd met informatie over werkgevers die de NOW-1 subsidie hebben ontvangen. De publicatie van dit register komt niet geheel als een verrassing. De NOW-1 bevat immers een bijzondere bepaling over openbaarmaking van de desbetreffende gegevens.

Read more