Short Reads

Collective bargaining agreement National labour council for unemployment for economic reasons

Collectieve arbeidsovereenkomst over werkloosheid wegens economische r

Collective bargaining agreement National labour council for unemployment for economic reasons

20.03.2020 BE law

The National Labour Council concluded a collective bargaining agreement with regard to the coronavirus on unemployment due to economic reasons for white-collar employees. We discuss in short the impact of this collective bargaining agreement.

Nederlandstalige versie

Unemployment for economic reasons

The National Labour Council (NLC) concluded a collective bargaining agreement (CBA) with regard to the coronavirus. This CBA concerns unemployment due to economic reasons for white-collar employees. 

This CBA is important for companies employing white-collar employees that experience economic difficulties following the coronavirus crisis and who want to apply unemployment for economic reasons. The companies do not have to agree upon a CBA or a business plan in order to ensure that their white-collar employees are entitled to unemployment benefits due to economic reasons.

Fixed term

The CBA shall apply between 18 March 2020 and 30 June 2020 and to arrangements of partial or full suspension, of which the start and end date fall during the period of validity of this CBA. Depending on the evaluation of the measures, the CBA can be extended.

Subject

This CBA introduces a scheme for the full and/or partial suspension of the execution of the employment agreement of white-collar employees in the event of recognition as a company in difficulty in order to obtain unemployment benefits for white-collar employees.

Supplementary nature

This CBA does not deviate from existing sectoral or company CBA’s or business plans. Companies that have already submitted a business plan that has not yet been approved are covered by this CBA. It remains possible to agree upon CBA’s or business plans at sector or company level.

Procedure

In order to obtain unemployment benefits for white-collar employees because of economic reasons, both (1) the procedure relating to recognition as a company in difficulty in the context of the temporary suspension of the employment agreement (FPS Employment, Labor and Social Consultation) and (2) the procedure relating to the application for temporary unemployment (National Employment Office) must be followed.

Duration of the temporary suspension

The maximum duration of the full suspension of the employment agreement is currently 16 weeks, and 26 weeks in the case of a partial suspension. In a combination of full and partial suspension, one week full suspension corresponds to two weeks partial suspension.

Additional compensation

In the event of unemployment for economic reasons, an employee whose employment agreement is suspended will receive an amount of at least EUR 5 per day of unemployment at the expense of the employer. If blue-collar workers in the company receive a higher amount because of the sectoral scheme applicable to them – or in the absence of blue-collar workers in the company: if the joint committee that would apply if there were blue-collar workers, would apply a higher amount – the supplement for white-collar workers will be at least equivalent to that of these blue-collar workers.

 

This information dates from 19 March 2019 and may be subject to changes.

Team

Related news

29.07.2020 NL law
Over temperaturen ten tijde van corona

Articles - Met haar standpunt ten aanzien van het meten van temperaturen van werknemers, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijking over de reikwijdte van haar toezicht. Deze nuancering houdt in dat, als er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens, de AVG niet geldt en de AP dus niet handhavend kan optreden.

Read more

28.07.2020 BE law
Adoption de mesures complémentaires de soutien pour les entreprises en difficulté ou en restructuration

Articles - Si certains employeurs peuvent affronter la crise actuelle en mettant en œuvre un régime de chômage temporaire – consistant soit en une suspension complète du contrat de travail ou en une suspension partielle et partant à l’application d’une réduction du temps de travail – d’autres employeurs sont contraints de procéder à des licenciements.  Des mesures complémentaires de soutien ont été adoptées afin de compenser la diminution des activités par une réduction du temps de travail, permettant ainsi de faire baisser le coût du travail sans devoir procéder à des licenciements.

Read more

16.07.2020 NL law
Beroep op i-grond verworpen: i-grond niet bedoeld als reparatiegrond (annotatie)

Articles - Sinds begin dit jaar het startschot werd gegeven met de eerste uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (JAR 2020/60, m.nt. A.M. Helstone) voor jurisprudentie over de i-grond, is tot nu toe in geen enkele gepubliceerde uitspraak een ontbindingsverzoek op basis van de cumulatiegrond toegewezen. De belangrijkste reden voor afwijzing in de tot nu toe gepubliceerde i-grond-rechtspraak is doorgaans dat de werkgever heeft nagelaten om een zelfstandige onderbouwing te geven voor de i-grond, los van de andere aangevoerde ontslaggronden.

Read more