Short Reads

Actuele ontwikkelingen rondom de AVA’s van beursvennootschappen en corona

Actuele ontwikkelingen rondom de AVA’s van beursvennootschappen en co

Actuele ontwikkelingen rondom de AVA’s van beursvennootschappen en corona

27.03.2020 NL law

Op 23 maart 2020 heeft het Nederlandse kabinet aanvullende overheidsmaatregelen genomen in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn onder meer gericht op evenementen en samenkomsten. In een nieuwsbericht van het kabinet van 24 maart 2020 zijn deze maatregelen nader geduid (zie ook de Q&A die eveneens door het kabinet is gepubliceerd).

Samenvattend betekent dit het volgende voor de AVA’s van beursvennootschappen. In beginsel zijn alle samenkomsten verboden, maar er geldt een uitzondering voor i) samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties en ii) wettelijk verplichte samenkomsten. Voorwaarden hierbij zijn:

  • er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn;
  • alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus worden in acht genomen; en
  • men dient 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Dit betekent dat de AVA’s van beursvennootschappen in beginsel doorgang kunnen vinden, mits de vennootschap zich houdt aan de gestelde voorwaarden. We zien in de praktijk ook dat veel vennootschappen hiervoor kiezen maar er alles aan doen om zo min mogelijk mensen fysiek bij elkaar te brengen.

Noodwet?

Er bestaat daarnaast grote behoefte om af te kunnen wijken van bepaalde wettelijke regels die voor een AVA binnen zes maanden na het einde van het boekjaar een fysieke bijeenkomst vereisen, waarbij aandeelhouders het recht hebben om deze in persoon bij te wonen en het woord te voeren. Ook de lange oproepingstermijn die in Nederland geldt beperkt de flexibiliteit. In dit verband zou noodwetgeving een oplossing kunnen bieden waarbij termijnen worden versoepeld en alle beursvennootschappen de mogelijkheid krijgen om de AVA geheel elektronisch te houden. Er wordt op dit moment door onder meer de VEUO en Eumedion gelobbyd voor dergelijke noodwetgeving. Er is echter nog geen officiële berichtgeving gepubliceerd of, en zo ja wanneer, deze Nederlandse noodwetgeving zal worden gepubliceerd. In Italië, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland is al een dergelijke noodwet aangenomen of in de maak.

Advisering

Het is een onzekere tijd. Dagelijks kunnen andere keuzes nodig zijn en deze kunnen per vennootschap verschillen. Omdat voor elke vennootschap een op maat gesneden advisering nodig is, is het onmogelijk om u hierover in algemene zin te adviseren. Indien u vragen heeft, staan wij u uiteraard graag bij. 

Voor meer informatie wijzen wij ook onze eerdere nieuwsberichten van 11 maart 2020 en 16 maart 2020. We maken u erop attent dat sommige stukken uit die berichten achterhaald zijn.

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf.

Team

Related news

26.05.2020 NL law
De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid - Meer mogelijkheden voor rechtspersonen tot het gebruik van elektronische communicatiemiddelen en het uitstellen van termijnen

Articles - Het Nederland van twee maanden geleden is niet het Nederland van nu. Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de bestrijding daarvan heeft het Nederlandse kabinet diverse overheidsmaatregelen opgelegd om de volksgezondheid en de economie te beschermen. Zo wordt een beroep gedaan op Nederlanders om gepaste afstand van elkaar (circa anderhalve meter) te houden en zijn bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland niet langer mogelijk. 

Read more

20.05.2020 NL law
Perpetual securities not considered equity for Dutch corporate income tax purposes

Short Reads - In a decision of Friday 15 May 2020, the Dutch Supreme Court confirmed that fixed-to-floating rate perpetual equity securities (“perpetual securities”) should not be considered a “participation loan” (deelnemerschapslening) for Dutch tax purposes. Under Dutch tax law, characterization of a debt instrument as a “participation loan” implies that such instrument is deemed equity for Dutch corporate income tax purposes. Characterization of the perpetual securities as a participation loan would have meant that the interest would have been regarded non-deductible dividend.

Read more

14.05.2020 NL law
Wijziging NOW: voorafgaande instemming over openbaarmaking in NOW op gespannen voet met de Awb en de Wob

Short Reads - Op 2 april 2020 is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW”) in werking getreden. De regeling is snel tot stand gekomen als maatregel tegen de nadelige gevolgen van de corona-crisis. In de praktijk bleek dat de regeling onvolkomenheden bevat en wijzigingen en aanvullingen nodig zijn. Op 4 mei 2020 is een regeling tot wijziging van de NOW gepubliceerd in de Staatscourant.

Read more

20.05.2020 NL law
Stibbe in Amsterdam answers questions from consumers, small business foundations and NGOs about the coronavirus [updated]

Inside Stibbe - In a special Q&A (in Dutch), lawyers from our Amsterdam office share their legal expertise and strive to provide answers to questions put to us by consumers, self-employed persons, enterprises large and small, foundations and NGOs as a result of the corona crisis.

Read more

14.05.2020 NL law
Corona-special

Articles - Sinds de uitbraak van het coronavirus als veroorzaker van de ziekte COVID-19 lijkt alles anders. Tijdens zijn persconferentie op 31 maart jongstleden verwoordde minister-president Rutte dat door de huidige crisis, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, te omschrijven als een van de hevigste crises in de geschiedenis buiten oorlogstijd. Als historicus had de minister-president wellicht kunnen wijzen op de pandemie die letterlijk een eeuw geleden de wereld trof, toen het virus dat bekend staat als de ‘Spaanse griep’ in de nasleep van een oorlog rondwaarde.

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring