Articles

E-book NOW-2: Second Temporary Emergency Bridging Measure Work Retention

E-book NOW-2: Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behou

E-book NOW-2: Second Temporary Emergency Bridging Measure Work Retention

03.07.2020 NL law

On 17 March 2020, the Dutch cabinet announced the first emergency package of support measures to alleviate the economic consequences of the corona crisis. This emergency package inter alia comprised the First Temporary Emergency Bridging Measure for the purpose of Work Retention (“NOW-1”) and the Temporary Bridging Measure for Self-Employed Persons (“Tozo-1”).

Read this article in Dutch

In the first Stibbe e-book of 22 April 2020, we discussed these support measures and the general questions raised by the corona crisis in terms of employment law and privacy. In the second Stibbe e-book of 7 May 2020, we discussed significant developments regarding the NOW-1 and the Tozo-1 and looked ahead at the Second Temporary Emergency Bridging Measure for the purpose of Work Retention (“NOW-2”).

In the meantime, sweeping government measures to combat spreading of the COVID-19 virus have been eased, with the Netherlands retreating from the intelligent lockdown step by step. The economic consequences of the corona crisis are still noticeable, however; expectations are that a recession is imminent that will take rather longer than initially expected. Accordingly, the Dutch cabinet announced a second emergency package on 20 May 2020. This emergency package consists of an extension of inter alia the NOW-1 and the Tozo and the introduction of new support measures.

In the first chapter of this third e-book, the NOW-2 is discussed. The Tozo and the other (tax) support measures are discussed in the second chapter. Finally, some practical guidelines are offered for employment law issues that may come up in this new phase of the corona crisis.

Click on the image to download the e-book.

NOW2-Stibbe.com

More about the coronavirus

You can read more publications on the impact of the coronavirus on our website. Here you will also find a list of contacts within our office who can advise you with questions about the implications of the coronavirus for your company.

> Visit our NOW website at www.stibbe-now.nl

Team

Related news

04.05.2021 NL law
Participatie en privacyregels: hoe te combineren onder de Omgevingswet?

Short Reads - In het stelsel van de Omgevingswet (Ow) is een belangrijke rol bedacht voor participatie bij de totstandkoming van besluiten. Het beoogde resultaat: tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen en daarmee een groter draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming bereiken. Door een grotere betrokkenheid van meer personen gaan overheden en initiatiefnemers ook meer persoonsgegevens verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. Wat regelt de Ow op het gebied van privacy, de verwerking van persoonsgegevens en datagebruik?

Read more

20.04.2021 NL law
Podcast: 'de NOW en faillissementen'

Short Reads - Wat gebeurt er als werkgevers die gebruikmaken van de NOW failliet gaan? Wat kunnen de curator en het UWV doen? En wat gaat er gebeuren als de overheid de NOW afbouwt of stopt? In de vierde en tevens laatste aflevering van een podcastserie over de NOW geven advocaat bestuursrecht Sandra Putting en Job van Hooff gespecialiseerd in het insolventierecht antwoord op deze en andere vragen over de NOW en de faillissementen.

Read more

03.05.2021 NL law
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

Short Reads - ‘De overheid behoeft de besten; zij moet aantrekken en opkweken de bekwaamsten onder de jongeren; haar mensen moeten het in kennis maar ook in levenshouding en beschaving kunnen opnemen tegen de leidende figuren uit de maatschappij; het zou noodlottig zijn voor de publieke zaak, zo de overheid zich tevreden zou stellen met degenen, die elders niet aan de slag konden komen of mislukten.’ (C.H.F. Polak 1957, geciteerd in NJB 2018/1044)

Read more

21.04.2021 NL law
Voorschotbepaling (NOW-1) en peildatumbepaling (NOW-2) zijn niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie bespreken Jan Reinier van Angeren en Sandra Putting de eerste uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de NOW. In de uitspraak van 8 januari 2021 oordeelt de CRvB dat de voorschotbepaling uit de NOW-1 en de peildatumbepaling uit de NOW-2 niet in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel. De CRvB ziet daarom geen aanleiding de bepalingen in het voordeel van de desbetreffende werkgever buiten toepassing te laten. In de annotatie gaan Jan Reinier en Sandra in op een aantal bestuursrechtelijke aspecten van de NOW-subsidieregeling en de CRvB-uitspraak.

Read more