Inside Stibbe

Stibbe boosts service offering in Luxembourg with new partners and counsel for asset management/funds and corporate & finance

Stibbe boosts service offering in Luxembourg

Stibbe boosts service offering in Luxembourg with new partners and counsel for asset management/funds and corporate & finance

17.01.2020 LU law

Luxembourg, 17 January 2020 – Stibbe reinforces its corporate & finance and asset management/funds practices in Luxembourg with the hire of Bernard Beerens (corporate partner), Audrey Jarreton (banking and finance counsel), Edouard d’Anterroches (investment funds partner), Victorien Hémery (investment funds partner), and Dayana Bert (investment funds counsel). Their arrival comes after the recent hire of tax partner Johan Léonard. All of these new additions demonstrate the firm’s commitment to expanding Stibbe’s service offering in Luxembourg.

Version française

CORPORATE AND FINANCE PRACTICE

The hiring of corporate partner Bernard Beerens and banking and finance counsel Audrey Jarreton enables Stibbe to strengthen its cross-border offering substantially to the firm’s international clients.

Bernard Beerens advises multinational clients, including major private equity firms, hedge funds and unregulated real estate funds on the structuring and financing of international transactions, mergers and acquisitions, the formation of joint venture vehicles, corporate structuring and re-organisations, exit strategies, and corporate governance matters. He focuses on complex commercial legal aspects to determine the best strategy to structure his clients’ businesses. He also provides expert advice on financing activities, emphasizing on financial, banking, structuring and restructuring transactions.

Audrey Jarreton advises multinational clients, including listed companies, major private equity firms, banks, and pharmaceutical groups, on cross-border financing and re-financing, debt issuance, real estate and aircraft financing, and securitisation. She also advises financial sector professionals and listed companies on regulatory matters and the listing of securities on the Luxembourg Stock Exchange.

Both Bernard and Audrey also represent lenders and borrowers in all types of financing transactions, and they advise on collateral arrangements, financial instruments, and related transactional documents.

ASSET MANAGEMENT/FUNDS PRACTICE

The funds market is one of the fastest growing markets in Luxembourg’s financial sector, creating a clear opportunity for Stibbe to expand its services in funds structuring work.

Edouard d’Anterroches advises domestic and international asset managers on the structuring, the setup, and the organisation of regulated and unregulated investment schemes, with a particular focus on alternative investment structures dedicated to private equity, real estate, private debt, infrastructure, and impact finance strategies. Edouard also assists family businesses in structuring private wealth management structures. In addition, he assists international investors in due diligence work on target investment structures and in negotiating the terms of their investments. Edouard also advises fund managers and domestic service providers on operational matters relating to AIFMs, depositaries, and fund administration.

Victorien Hémery advises private equity firms and other asset managers on all legal and regulatory aspects of the structuring, formation, distribution and ongoing operation of regulated and unregulated investment funds. His practice focuses on private investment funds (buyout, venture capital, mezzanine, private debt, real estate, infrastructure, fund of private funds, etc.) and their related operations and transactions, including the structuring of co-investment arrangements and carried interest entitlements. He also assists investors, including major international institutional investors, in relation to their portfolio investments. His areas of expertise also encompass the legal and regulatory aspects of the structuring, formation and operations of pension funds and pension pooling vehicles.

Both Edouard and Victorien are actively involved with the Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI) and Luxembourg Private Equity Association (LPEA).

Dayana Bert focuses on the setup of alternative investment vehicles and advises clients on matters relating to the structuring, regulatory, and organisational aspects, including corporate and operational matters, of investment fund vehicles, such as SIFs, SICARs, RAIFs, partnership structures, and various types of unregulated investment structures. Her key areas of expertise include private equity, real estate, infrastructure, private debt funds, and fund of funds. Dayana also advises Luxembourg AIFMs, central administrations, and depositaries on operational and regulatory matters.

Gérald Origer, Executive Partner of Stibbe Luxembourg, comments: “We are delighted and proud to announce the arrival of these new corporate & finance and funds teams at Stibbe. The expansion of the service offering of our Luxembourg office, following the recent hire of Johan Léonard as new tax partner, confirms Stibbe’s continuous pursuit in attracting the best people with outstanding industry and sector experience and who will play a pivotal role in our firm’s continued success and our clients’ satisfaction.

Team

Related news

27.07.2022 NL law
Diversiteit

Short Reads - Op 1 januari 2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers ("Diversiteitswet") in werking getreden. De Diversiteitswet ziet op het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen ("RvC")[1] en de subtop van grote naamloze en besloten vennootschappen[2] en introduceert daarnaast een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. 

Read more

27.07.2022 NL law
Voortgangsbrief modernisering van het ondernemingsrecht

Short Reads - Op 27 juni 2022 zond de minister voor Rechtsbescherming een voortgangsbrief over de modernisering van het ondernemingsrecht naar de Tweede Kamer. De brief is een vervolg op eerdere brieven van zijn ambtsvoorgangers van eind 2018 (zie onze alert) en mei 2020 over dit onderwerp. In de voortgangsbrief gaat de minister in op de laatste stand van zaken van verschillende geplande en lopende wetgevingstrajecten op het terrein van het ondernemingsrecht.

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

27.07.2022 NL law
Wetsvoorstel digitale oprichting besloten vennootschappen

Short Reads - Op 21 april 2022 is het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel stelt wijzigingen voor in Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. Een gedeelte van de richtlijn wordt afzonderlijk geïmplementeerd in het Handelsregisterbesluit 2008. Het wetsvoorstel is slechts van toepassing op EU-onderdanen. Dit in tegenstelling tot het voorontwerp waaronder ook niet-EU-onderdanen vielen.

Read more

27.07.2022 NL law
Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Short Reads - De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ("Wet Vifo") is op 17 mei 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert een investeringstoets op grond van nationale veiligheid. Concreet betekent dit dat voor investeringen in ca. 735 tot 1460 bedrijven in Nederland een voorafgaande meldplicht, stand still-verplichting en mogelijke 'vergunningplicht' van toepassing is. Naar verwachting treedt de wet begin 2023 in werking (met een terugwerkende kracht tot 8 september 2020).

Read more