Seminar

Seminar on Trade Secrets in corporate matters

Seminar on Trade Secrets in corporate matters

Seminar on Trade Secrets in corporate matters

31.01.2020 BE law

Shhhhhh.... Don't tell anyone! Trade Secrets in corporate matters.

The secret of success is to know something nobody else knows (Aristotle Onassis)

On 31 January 2020, our IP and corporate law departments organise a seminar on Trade Secrets in corporate matters.

Get to know the importance of trade secrets and learn from our practical recommendations during a lunch seminar in our Brussels office, located next to the central train station.

Why attend?

In today’s knowledge-based economy, trade secrets comprise a substantial portion of a company’s value. To determine the value of a company, a due diligence of its IP portfolio, comprising its trade secrets is essential. A negligent assessment thereof can result in important issues delaying the transaction envisaged or leading to post transaction claims.

During this seminar, the following topics will be addressed:

  • the legal status of trade secrets after the adoption of the EU Trade Secrets Directive and its transposition in Belgium;
  • ownership and control;
  • how to identify trade secrets;
  • protection mechanisms to safeguard a company’s trade secrets;
  • how to reduce the risk of IP leakage post transaction; and
  • how to prevent or solve possible third party claims.

Programme & practical information

This seminar is co-organised by our IP and corporate law departments.

12:00: Registration

12:15: Light lunch & introduction

12:30: Presentations

14:00: End

Registration is free of charge. If you would like to attend, please send an e-mail to events@stibbe.com.

We look forward to seeing you on 31 January!

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

13.07.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more