Articles

Implications of Johnson’s Brexit deal on public procurement

Implications of Johnson’s Brexit deal on public procurement

Implications of Johnson’s Brexit deal on public procurement

30.01.2020 BE law

In this blogpost, we highlight the impact of Brexit as of 1 February 2020 on public procurement.

In this blogpost, we highlight the impact of Brexit as of 1 February 2020. The UK leaves the EU on 31 January 2020, which affects public procurement for Belgian companies in the UK and for UK companies in Belgium. 

After much uncertainty about whether and how Brexit would go down, the dust settled in October 2019. UK Prime Minister Johnson agreed with the EU to amend the Draft Withdrawal Agreement that his predecessor May had negotiated. The UK Parliament endorsed this deal. This Revised Withdrawal Agreement differs from May’s version on Northern Ireland, but does not affect other areas, such as public procurement.  

The Revised Withdrawal Agreement determines the terms of the separation between the UK and the EU. Article 126 creates a transition period until the 31st December of 2020 – which can be extended for two years – during which EU law still applies in the UK. After this transition period, a new deal is required on the future relation between the EU and the UK. Without such new deal, the Revised Withdrawal Agreement only postpones the effects of a hard Brexit.

In a previous post, we discussed that such hard Brexit would render the WTO’s GPA rules applicable to EU-UK public procurement. However, until the end of 2020, the transitional rules of the Revised Withdrawal Agreement will apply, in particular Part Three (Separation provisions), Title VIII (Ongoing public procurement and similar procedures). 

Article 76 provides for an application of EU law to all procedures launched before the end of the transition period and not yet finalised on the last day of the transition period. EU law will also apply to framework agreements concluded before the end of the transition period that have neither expired nor been terminated. EU law governs these procedures until their completion.

The Revised Withdrawal Agreement stresses that these procedures must respect the general principles of EU law, including the non-discrimination principle. The Revised Withdrawal Agreement furthermore discusses several technical elements to assure the functioning of the transitional system, such as when a procedure is considered launched or finalised. The Revised Withdrawal Agreement is thus particularly important for procedures which find their starting point during or before the transition period. 

Team

Related news

18.01.2021 BE law
Het Hof verduidelijkt het materieel toepassingsgebied van de regels inzake overheidsopdrachten die specifiek gelden voor de speciale sectoren

Articles - Door het Arrest Pegaso et Sistemi di Sicurezza van 28 oktober 2020 kon het Hof van justitie de intensiteit van het vereiste verband tussen de activiteiten van de aanbestedende entiteiten die actief zijn in speciale sectoren en het voorwerp van een bepaalde opdracht om de gunning ervan te rechtvaardigen in overeenstemming met de specifieke aanbestedingsregeling op grond van Richtlijn 2014/25 verduidelijken.

Read more

18.01.2021 BE law
La Cour de justice précise le champ d’application matériel des règles de passation de marchés publics propres aux secteurs spéciaux

Articles - L’arrêt Pegaso et Sistemi di Sicurezza du 28 octobre 2020 a permis à la Cour de justice de préciser l’intensité du lien exigé entre les activités des entités adjudicatrices actives dans les secteurs spéciaux et l’objet d’un marché identifié afin de justifier son attribution conformément au régime de passation particulier découlant de la directive 2014/25.

Read more

23.06.2020 EU law
Naar een verhoogd risico op aansprakelijkheid van de opdrachtnemer die ‘medeplichtig’ is aan een inbreuk op de overheidsopdrachtenwetgeving?

Articles - In een arrest van 14 mei 2020 buigt het Hof van Justitie zich over de mogelijke gevolgen wanneer, bij de wijziging van een lopende overheidsopdracht, ten onrechte geen rekening is gehouden met de overheidsopdrachtenwetgeving. Het Hof oordeelt dat niet alleen aan de aanbestedende dienst maar ook aan de begunstigde van de opdracht, een inbreuk kan worden toegerekend en een boete kan worden opgelegd. Hoewel het Belgisch recht geen dergelijk boetesysteem kent, rijst de vraag naar de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Read more