Articles

Identiteitscriterium bij bekrachtiging van rechtshandeling verricht namens bv i.o

Identiteitscriterium bij bekrachtiging van rechtshandeling verricht n

Identiteitscriterium bij bekrachtiging van rechtshandeling verricht namens bv i.o

21.01.2020 NL law

Manon Cremers schreef een annotatie bij een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 21 januari 2020. 

Handelen namens vennootschap in oprichting. Opgerichte vennootschap kan worden aangemerkt als vennootschap die partijen bij totstandkoming van overeenkomst voor ogen hadden. Toepassing van identiteitscriterium met verwijzing naar HR 8 juni 1992 (Clara Candy) en HR 3 november 1995 (Infokab).

Deze annotatie is gepubliceerd in JOR 2020/6

Lees de volledige annotatie.

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more