Short Reads

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen door de Tweede Kamer

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenome

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen door de Tweede Kamer

17.04.2020 NL law

Gisteren (16 april 2020) heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Wetsvoorstel) aangenomen.

Met betrekking tot rechtspersonen geeft het Wetsvoorstel verschillende voorzieningen voor vergaderingen van bestuur en raad van commissarissen, algemene vergaderingen, ledenvergaderingen en verslaglegging door tijdelijke afwijkingen van en aanvullingen op Boek 2 BW toe te staan. Wij verwachten dat de wet spoedig in werking kan treden.

Overzicht verhouding bepalingen Wetsvoorstel versus Boek 2 BW

De relevante bepalingen uit het Wetsvoorstel voor rechtspersonen zijn opgenomen in paragraaf 4 (artikelen 5 t/m 25).  Voor de leesbaarheid van het Wetsvoorstel hebben wij een handzaam schema opgenomen waaruit blijkt welke relevante regels uit Boek 2 BW (niet langer) van toepassing zijn en of het Wetsvoorstel daarop aanvullende of afwijkende voorzieningen geeft.

Timing

Wij verwachten een spoedige inwerkingtreding van deze wet. Het Wetsvoorstel is in ongekend korte tijd voorbereid en behandeld door de Tweede Kamer. Vermoedelijk gaat ook de Eerste Kamer spoedig akkoord met het Wetsvoorstel, waarna de wet in werking kan treden. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen.

Advisering

Over de mogelijkheden die dit Wetsvoorstel biedt adviseren wij u graag. Omdat dit per rechtspersoon kan verschillen, geven wij u graag een op maat gesneden advies. Neemt u contact op met uw gebruikelijke contactpersoon bij Stibbe of kijk op onze speciale corona-pagina op stibbe.com waar u een team van specialisten kunt vinden dat u kan adviseren over de juridische gevolgen van het coronavirus op uw onderneming.

Team

Related news

10.09.2021 NL law
Nieuwe verplichting onder de NOW-4: de overeenkomst ten aanzien van de uitvoering van het bonus- en dividendbeleid

Short Reads - Met de laatste tranche van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”) is een nieuwe aanvullende verplichting geïntroduceerd voor het bonus- en dividendverbod. Het bonus- en dividendverbod is een van de meest vergaande verplichtingen onder de NOW en is onderwerp van veel maatschappelijke discussie. 

Read more

08.09.2021 NL law
COVID-19-vaccinatieplicht: tijdig regelen

Short Reads - Doordachte wetgeving is geen overbodige luxe als de nood aan de man is, zo leerden de ‘hoogtijdagen’ van de corona-crisis ons. Er zijn in dat licht minstens twee redenen om de herhaalde politieke afwijzing van een COVID-19-vaccinatieplicht te heroverwegen en er voor te zorgen dat een dergelijke plicht in de gereedschapskist van de pandemiebestrijding zit voor het geval de situatie weer uit de hand dreigt te lopen.

Read more