Short Reads

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen door de Tweede Kamer

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenome

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen door de Tweede Kamer

17.04.2020 NL law

Gisteren (16 april 2020) heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Wetsvoorstel) aangenomen.

Met betrekking tot rechtspersonen geeft het Wetsvoorstel verschillende voorzieningen voor vergaderingen van bestuur en raad van commissarissen, algemene vergaderingen, ledenvergaderingen en verslaglegging door tijdelijke afwijkingen van en aanvullingen op Boek 2 BW toe te staan. Wij verwachten dat de wet spoedig in werking kan treden.

Overzicht verhouding bepalingen Wetsvoorstel versus Boek 2 BW

De relevante bepalingen uit het Wetsvoorstel voor rechtspersonen zijn opgenomen in paragraaf 4 (artikelen 5 t/m 25).  Voor de leesbaarheid van het Wetsvoorstel hebben wij een handzaam schema opgenomen waaruit blijkt welke relevante regels uit Boek 2 BW (niet langer) van toepassing zijn en of het Wetsvoorstel daarop aanvullende of afwijkende voorzieningen geeft.

Timing

Wij verwachten een spoedige inwerkingtreding van deze wet. Het Wetsvoorstel is in ongekend korte tijd voorbereid en behandeld door de Tweede Kamer. Vermoedelijk gaat ook de Eerste Kamer spoedig akkoord met het Wetsvoorstel, waarna de wet in werking kan treden. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen.

Advisering

Over de mogelijkheden die dit Wetsvoorstel biedt adviseren wij u graag. Omdat dit per rechtspersoon kan verschillen, geven wij u graag een op maat gesneden advies. Neemt u contact op met uw gebruikelijke contactpersoon bij Stibbe of kijk op onze speciale corona-pagina op stibbe.com waar u een team van specialisten kunt vinden dat u kan adviseren over de juridische gevolgen van het coronavirus op uw onderneming.

Team

Related news

11.01.2022 NL law
De beursvennootschap, AVA-seizoen 2022

Articles - Bij de voorbereiding van de algemene vergadering in 2022 worden beursvennootschappen geconfronteerd met onzekere factoren rondom COVID-19, de invloed van vergaderseizoenen 2020, 2021 en de in werking tredende Diversiteitswet, en toenemende verankering van ESG in het corporate landschap. In het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk staan Lieke Stroeve en Manon Cremers stil bij de actiepunten voor AVA-seizoenen 2022 en 2023.

Read more

20.12.2021 LU law
Extension of exceptional measures for the holding of Luxembourg companies meetings

Articles - In the context of the uncertain evolution of the COVID-19 pandemic, continuing applicable travel restrictions and the encouragement of the Luxembourg Government to observe social distancing, including in a business environment, the Luxembourg Chamber of Deputies has adopted the law dated 17 December 2021. This law extends the possibility to hold meetings without physical attendance until 31 December 2022 and thereby amends the law of 23 September 2020 concerning the holding of meetings in companies and other legal entities, as amended.

Read more