Seminar

Seminar: Nitrogen deposition - the next step after PAS

Seminar: Stikstofdepositie - hoe verder na PAS

Seminar: Nitrogen deposition - the next step after PAS

03.09.2019 NL law

Following last year's Court of Justice judgment and the recent decision of the Department on the Nitrogen Approach Programme (PAS), Stibbe is organising a seminar in Amsterdam on 3 September 2019 discussing the granting of permits under the Nature Protection Act in a post-PAS regime.

Nitrogen Approach Programme (PAS)

The seminar will primarily focus on the consequences of the Department's decision for new and existing projects, and which new solutions may now become possible. There will also be ample opportunity to put your questions to our experienced experts.

We would like to invite you to attend this seminar. The programme will run from 14:30 to 16:30; the walk-in will be from 14:00. The precise programme will be confirmed and communicated to you in due course.

Practical information

Date: 3 September 2019 (14:00 - 16:30)

Location: Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam

For registration or for more information, please contact: Stibbeevents@stibbe.com

 

Team

Related news

09.08.2022 NL law
Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Articles - De stikstofproblematiek houdt de gemoederen sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) al geruime tijd bezig. In onze eerdere artikelen in voorgaande jaren schetsten wij de stand van zaken op dat moment. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet zijn uitgebleven – integendeel – bestaat alle aanleiding voor een update.

Read more

15.07.2022 NL law
Kamerbrief Jetten over hernieuwbare energie en voortgang RES’en: vertraging in ambities, geen tijdelijke afstandsnormen windturbines, meer gezondheidsonderzoek en experimenteren met naderingsdetectie

Short Reads - Op 6 juli 2022 heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie een brief aan de Kamer gestuurd over projecten voor windenergie op land en regionale energiestrategieën. Bij die kamerbrief zit als bijlage een rapport van het RIVM met een verkenning van de opties voor gezondheidsonderzoek rond windturbines. De inhoud van die brief en de bijbehorende bijlage bespreken wij in dit blog.

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

11.07.2022 NL law
Te laat ingediend beroep toch ontvankelijk

Short Reads - In april en mei van dit jaar hebben de hoogste bestuursrechters hun rechtspraak over de zogenaamde verschoonbare termijnoverschrijding iets versoepeld. Dat betrof de zogenaamde tweewekenregel, die betrekking heeft op de situatie dat een belanghebbende pas na de beroepstermijn bekend raakt met het voor hem nadelige besluit. Al eerder was de rechtbank Limburg nog een behoorlijke stap verder gegaan. Zij toont clementie met een burger die wél op de hoogte was van het besluit, maar toch niet tijdig beroep instelde.

Read more