Seminar

Follow-up Seminar: noise and the environmental plan

Follow-up Seminar: noise and the environmental plan

Follow-up Seminar: noise and the environmental plan

02.10.2019 NL law

Stibbe is organising a follow-up seminar on the subject of noise and environmental plan, to be held on 1 October 2019 in Amsterdam. The environmental plan will act as the central instrument in the Environmental Act, regulating use and development of the physical environment, distributing available environmental space, directing environmentally harmful activities and regulating cost recovery in the case of spatial developments. 

The environmental plan is the ideal starting point for developing a sound understanding of the Environmental Act. Stibbe's Environmental Law practice group advises on the Environment Act on a daily basis and has built up a great deal of expertise in this area.

To share this knowledge, we are holding a series of meetings about the environmental plan to ensure our clients are as prepared as they can possibly be for the Environmental Law's entry into force on 1 January 2021. Our kick-off seminar "The Environmental Plan under the microscope" took place on 23 May with the intention of going deeper into specific subjects in future.

We begin on 1 October 2019 with the follow-up seminar to the meeting of 23 May 2019. During this seminar we will discuss the subject of noise. The following questions, among others, will be discussed:

  • How is the topic of noise approached in the Environmental Plan?
  • What is the interaction between noise regulation in the Environmental Quality Decree, noise production limits, and the environmental plan?

The Masterclass will be given by Jan Reinier van Angeren and Anna Collignon, Valérie van 't Lam, Jan van Oosten. Practical information

Date: 1 October 2019 (11:30 - 14:00)

Location: Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam

For registration or for more information, please contact: Stibbeevents@stibbe.com. Participation in the Masterclass is free of charge.

Team

Related news

17.07.2020 BE law
Gedogen van een bouwovertreding in een dading. Hof van Cassatie zegt: nietig

Articles - Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen, heeft een ongeoorloofde oorzaak. Met een dergelijke overeenkomst beogen de contractspartijen immers om een met de openbare orde strijdige toestand - de bouwovertredingen - in stand te houden. De overeenkomst is in haar geheel behept met een ongeoorloofde oorzaak en aldus nietig. Als één van de partijen zijn leveringsverbintenis niet nakomt, kan de andere partij dan ook geen schadevergoeding vorderen.

Read more

09.07.2020 NL law
Position paper: a more circular carpet industry in the Netherlands

Articles - Currently only 1-3% of European carpet waste is recycled. Together with Maurits de Munck, Ida Mae de Waal and Chris Backes (Utrecht University), Valérie van 't Lam has produced a position paper featuring recommendations for the European Commission on a more ‘circular’ carpet industry in the Netherlands. This position paper was commissioned by Excess Materials Exchange.

Read more

21.07.2020 NL law
Vestigingsbeleid datacenters gemeente Amsterdam 2020 – 2030 vrijgegeven voor inspraak

Short Reads - Van 1 juli tot 31 augustus 2020 legt de gemeente Amsterdam het Vestigingsbeleid Datacenters gemeente Amsterdam 2020 - 2030 ter inzage voor inspraak. Na de inspraakperiode wordt het vestigingsbeleid ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit blog bespreken wij de hoofdlijnen van het vestigingsbeleid: nieuwe datacenters zijn onder strenge voorwaarden en op beperkte schaal welkom in gemeente Amsterdam. Met dit beleid wordt vervolg gegeven aan het voorbereidingsbesluit datacenters, dat ook in dit bericht wordt besproken.

Read more

09.07.2020 NL law
ACM geeft bedrijven meer ruimte om samen te werken voor klimaat- en milieudoelen

Short Reads - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat Nederlandse bedrijven meer ruimte krijgen om samen te werken op het gebied van duurzaamheid. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals de vermindering van CO2-uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om onderling afspraken te maken zonder de concurrentieregels te overtreden. Dat staat in de (concept) leidraad ‘duurzaamheidsafspraken’ van de ACM.

Read more