Seminar

Follow-up Seminar: noise and the environmental plan

Follow-up Seminar: noise and the environmental plan

Follow-up Seminar: noise and the environmental plan

02.10.2019 NL law

Stibbe is organising a follow-up seminar on the subject of noise and environmental plan, to be held on 1 October 2019 in Amsterdam. The environmental plan will act as the central instrument in the Environmental Act, regulating use and development of the physical environment, distributing available environmental space, directing environmentally harmful activities and regulating cost recovery in the case of spatial developments. 

The environmental plan is the ideal starting point for developing a sound understanding of the Environmental Act. Stibbe's Environmental Law practice group advises on the Environment Act on a daily basis and has built up a great deal of expertise in this area.

To share this knowledge, we are holding a series of meetings about the environmental plan to ensure our clients are as prepared as they can possibly be for the Environmental Law's entry into force on 1 January 2021. Our kick-off seminar "The Environmental Plan under the microscope" took place on 23 May with the intention of going deeper into specific subjects in future.

We begin on 1 October 2019 with the follow-up seminar to the meeting of 23 May 2019. During this seminar we will discuss the subject of noise. The following questions, among others, will be discussed:

  • How is the topic of noise approached in the Environmental Plan?
  • What is the interaction between noise regulation in the Environmental Quality Decree, noise production limits, and the environmental plan?

The Masterclass will be given by Jan Reinier van Angeren and Anna Collignon, Valérie van 't Lam, Jan van Oosten. Practical information

Date: 1 October 2019 (11:30 - 14:00)

Location: Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam

For registration or for more information, please contact: Stibbeevents@stibbe.com. Participation in the Masterclass is free of charge.

Team

Related news

09.08.2022 NL law
Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Articles - De stikstofproblematiek houdt de gemoederen sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) al geruime tijd bezig. In onze eerdere artikelen in voorgaande jaren schetsten wij de stand van zaken op dat moment. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet zijn uitgebleven – integendeel – bestaat alle aanleiding voor een update.

Read more

15.07.2022 NL law
Kamerbrief Jetten over hernieuwbare energie en voortgang RES’en: vertraging in ambities, geen tijdelijke afstandsnormen windturbines, meer gezondheidsonderzoek en experimenteren met naderingsdetectie

Short Reads - Op 6 juli 2022 heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie een brief aan de Kamer gestuurd over projecten voor windenergie op land en regionale energiestrategieën. Bij die kamerbrief zit als bijlage een rapport van het RIVM met een verkenning van de opties voor gezondheidsonderzoek rond windturbines. De inhoud van die brief en de bijbehorende bijlage bespreken wij in dit blog.

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

11.07.2022 NL law
Te laat ingediend beroep toch ontvankelijk

Short Reads - In april en mei van dit jaar hebben de hoogste bestuursrechters hun rechtspraak over de zogenaamde verschoonbare termijnoverschrijding iets versoepeld. Dat betrof de zogenaamde tweewekenregel, die betrekking heeft op de situatie dat een belanghebbende pas na de beroepstermijn bekend raakt met het voor hem nadelige besluit. Al eerder was de rechtbank Limburg nog een behoorlijke stap verder gegaan. Zij toont clementie met een burger die wél op de hoogte was van het besluit, maar toch niet tijdig beroep instelde.

Read more