Seminar

Follow-up Seminar: noise and the environmental plan

Follow-up Seminar: noise and the environmental plan

Follow-up Seminar: noise and the environmental plan

02.10.2019 NL law

Stibbe is organising a follow-up seminar on the subject of noise and environmental plan, to be held on 1 October 2019 in Amsterdam. The environmental plan will act as the central instrument in the Environmental Act, regulating use and development of the physical environment, distributing available environmental space, directing environmentally harmful activities and regulating cost recovery in the case of spatial developments. 

The environmental plan is the ideal starting point for developing a sound understanding of the Environmental Act. Stibbe's Environmental Law practice group advises on the Environment Act on a daily basis and has built up a great deal of expertise in this area.

To share this knowledge, we are holding a series of meetings about the environmental plan to ensure our clients are as prepared as they can possibly be for the Environmental Law's entry into force on 1 January 2021. Our kick-off seminar "The Environmental Plan under the microscope" took place on 23 May with the intention of going deeper into specific subjects in future.

We begin on 1 October 2019 with the follow-up seminar to the meeting of 23 May 2019. During this seminar we will discuss the subject of noise. The following questions, among others, will be discussed:

  • How is the topic of noise approached in the Environmental Plan?
  • What is the interaction between noise regulation in the Environmental Quality Decree, noise production limits, and the environmental plan?

The Masterclass will be given by Jan Reinier van Angeren and Anna Collignon, Valérie van 't Lam, Jan van Oosten. Practical information

Date: 1 October 2019 (11:30 - 14:00)

Location: Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam

For registration or for more information, please contact: Stibbeevents@stibbe.com. Participation in the Masterclass is free of charge.

Team

Related news

13.10.2021 NL law
FAQ: Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt?

Short Reads - Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt? Deze vraag komt meer dan eens aan de orde in geschillen en procedures. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beantwoordt deze vraag onder meer in een uitspraak over pleziervaartuigen en woonschepen in de jachthaven te Kaag (25 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1897).

Read more

07.10.2021 NL law
Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Short Reads - Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan. Intrekking zou een noodzakelijke passende maatregel zijn ter uitvoering van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. Jurisprudentie geeft inmiddels enige duidelijkheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en laat zien dat de nodige vragen onbeantwoord blijven. In dit blog bespreken wij de stand van zaken.

Read more

20.08.2021 NL law
Fasering toepasselijkheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de laag risico gebouwen van gevolgklasse 1 als start

Short Reads - Per 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) in werking. Hiermee komt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. In onze eerdere blog schreven wij al hoe dit toekomstige stelsel van bouwtoezicht eruit zal gaan zien. De belangrijkste wijziging is dat voortaan een ‘private kwaliteitsborger’ de conformiteit met bouwtechnische voorschriften zal toetsen in plaats van het college van burgemeester en wethouders.

Read more

17.08.2021 NL law
Obstakelverlichting op windturbines, hoe zit het ook alweer?

Short Reads - Tot een aantal jaar geleden hadden veel windturbines 's avonds en 's nachts rood knipperende verlichting. Dat werd door omwonenden en passanten wel als circusverlichting ervaren. Deze klacht wordt nu minder gehoord, omdat het nu gebruikelijk is dat die verlichting vastbrandend is. Maar waarom hebben veel windturbines verlichting en welke eisen gelden? Dat zetten we in dit blogbericht uiteen.

Read more