Seminar

Symposium 'From Stint to Fipronil: a compensation fund for victims of energetic government intervention in crisis situations

Symposium 'From Stint to Fipronil: a compensation fund for victims of

Symposium 'From Stint to Fipronil: a compensation fund for victims of energetic government intervention in crisis situations

07.11.2019 NL law

Stibbe is organising a symposium in Amsterdam on Thursday 7 November entitled 'From Stint to Fipronil: a compensation fund for victims of energetic government intervention in crisis situations'. During this symposium, Stibbe lawyer Tijn Kortmann and Prof. Pieter van Vollenhoven, alongside other experts,  will speak about the compensation fund which, according to van Vollenhoven, injured parties should be able to call upon if a decision by the government turns out to be too drastic.

From Stint to Fipronil

In 2019, citizens expect the government to monitor their health and safety. The government must warn citizens of dangers and must prevent accidents and disasters through adequate supervision and energetic intervention. The government does this regularly; well-known recent examples include the warning concerning Fipronil-infected eggs, and the removal of the Stint from the road after the dramatic accident in Oss.

The government often intervenes when there is still great uncertainty about the actual risks to health and safety. With the adage 'prevention is better than cure' this can be justified, but what if afterwards it turns out that a cannon has been used to shoot a mosquito (or the wrong bear)? For example, the producer of eggs, or the manufacturer of the Stint and their customers, can try to recover the damage from the government, but many requirements have to be met for government liability. Moreover, the road to government liability is long and costly.

The Van Vollenhoven compensation fund

Prof. Pieter van Vollenhoven, former chairman of the OVV, is of the opinion that innocent victims in such a case should be able to appeal to a compensation fund that is generous in its approach. Can a compensation fund indeed provide a solution for cases of this kind, and if so, when is a compensation fund a suitable instrument? Who should take the initiative for such a compensation fund and what criteria and procedures should apply to compensation from such a fund?

Practical Information

Date: 7 November 2019 (14:30 - 17:00)

Location: Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam

For registration or for more information, please contact: Stibbeevents@stibbe.com. Participation in the Masterclass is free of charge.

Team

Related news

03.05.2021 NL law
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

Short Reads - ‘De overheid behoeft de besten; zij moet aantrekken en opkweken de bekwaamsten onder de jongeren; haar mensen moeten het in kennis maar ook in levenshouding en beschaving kunnen opnemen tegen de leidende figuren uit de maatschappij; het zou noodlottig zijn voor de publieke zaak, zo de overheid zich tevreden zou stellen met degenen, die elders niet aan de slag konden komen of mislukten.’ (C.H.F. Polak 1957, geciteerd in NJB 2018/1044)

Read more

04.05.2021 NL law
Participatie en privacyregels: hoe te combineren onder de Omgevingswet?

Short Reads - In het stelsel van de Omgevingswet (Ow) is een belangrijke rol bedacht voor participatie bij de totstandkoming van besluiten. Het beoogde resultaat: tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen en daarmee een groter draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming bereiken. Door een grotere betrokkenheid van meer personen gaan overheden en initiatiefnemers ook meer persoonsgegevens verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. Wat regelt de Ow op het gebied van privacy, de verwerking van persoonsgegevens en datagebruik?

Read more

28.04.2021 NL law
Gevolgen van enige betekenis? Bij twijfel is burger belanghebbende

Short Reads - In het bestuursprocesrecht is het uitgangspunt dat degene die rechtstreeks gevolgen ondervindt van een besluit belanghebbende is bij dat besluit. Sinds 2016 past de Afdeling in het omgevingsrecht hierop een correctie toe: er moet sprake zijn van gevolgen van enige betekenis om belanghebbende te zijn. Op 10 maart 2021 heeft de Afdeling bepaald dat bij twijfel over de vraag of hiervan sprake is, de rechtszoekende het voordeel van de twijfel krijgt.

Read more

04.05.2021 NL law
Aanbevelingen van het Pbl voor de circulaire economie: meer bestuursrechtelijke verplichtingen voor bedrijven?

Short Reads - Begin dit jaar publiceerde het Planbureau voor de leefomgeving (Pbl) zijn eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage. Die rapportage bespreekt de huidige status van de circulaire economie in Nederland en geeft adviezen om de transitie te versnellen. Het Pbl roept nadrukkelijk de Nederlandse overheid op om de circulaire economie verder te bevorderen. Daarbij ziet het Pbl een belangrijke rol voor nieuwe circulaire verplichtingen voor bedrijven.

Read more