Inside Stibbe

Stibbe appoints three new partners

Stibbe benoemt drie nieuwe partners

Stibbe appoints three new partners

04.12.2019 NL law

Muriël Rosing, Jan van Oosten and IJsbrand van Straten have been appointed as partners at Stibbe in Amsterdam with effect from 1 January 2020. Muriël is a criminal law specialist, Jan is a recognised expert in environment and planning law, and IJsbrand is a specialist in (notarial) corporate law.

Muriël Rosing leads a multidisciplinary research team with which she advises and litigates in the field of compliance and criminal law. Regulators and investigative bodies are currently putting a great deal of effort into tackling fraud, bribery, money laundering and other economic crimes, and Muriël assists companies and directors who are involved in large-scale criminal investigations.

Jan van Oosten advises national and international companies and governments on complex and large-scale intra- and extra-urban area developments. Environment and planning law is constantly evolving, both at Dutch and European levels. Climate change, the energy transition and housing challenges call for high-quality legal and strategic advice. The appointment of Jan is therefore an important strengthening of Stibbe's environment and planning practice.

IJsbrand van Straten advises on international transactions (including cross-border deals), private equity and restructurings. After working for Stibbe both in New York and in London, IJsbrand now returns as a partner with Stibbe in Amsterdam. His experience and expertise fit seamlessly with the complex issues increasingly arising in Stibbe’s transaction practice.

Derk Lemstra, Managing Partner of Stibbe Amsterdam: "Muriël, Jan and IJsbrand have proven their talent in recent years and all three have developed into top specialists in their field. As far as I am concerned, their appointment is an important contribution to our ambition to advise clients on complex, high-end legal issues."

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more