Short Reads

Damage due to a defective driveway and the Dutch twenty year limitation period: When does limitation start in case of a continuous event that causes damage?

Damage due to a defective driveway and the Dutch twenty year limitati

Damage due to a defective driveway and the Dutch twenty year limitation period: When does limitation start in case of a continuous event that causes damage?

10.04.2019 NL law

On 22 March 2019, the Dutch Supreme Court ruled (ECLI:NL:HR:2019:412) that the strict liability for buildings (opstalaansprakelijkheid) is not linked to a specific damaging act but to a damaging condition, as referred to in section 6:174 DCC. Therefore, there is no reason to regard a damaging act as an 'event that caused damage' as referred to in section 3:310 DCC concerning the limitation period for claims for damages.

Where the 'event that caused damage' consists of a continuous event, the period of twenty years referred to in paragraph 1 of section 3:310 DCC starts to run after this event has ceased to exist.

Facts

The dispute that led to the Supreme Court ruling concerns a parking garage and an apartment building in the Dutch seaside town of Zandvoort. The Association of Owners of the parking garage (AoO Parking) held the Association of Owners of the apartment building (AoO Apartments) liable for the damage that AoO Parking suffered, and will suffer, as a result of a defective driveway that AoO Apartments constructed. AoO Parking based its claim on the fact that AoO Apartments is the owner of a defective structure which caused damage (in the form of the skewed wall due to the absence of a certain ground retaining construction). This concerns strict liability pursuant to section 6:174 DCC (opstalaansprakelijkheid).

AoO Apartments argued it cannot be held liable and, in addition, invoked both the short and the long limitation periods that can be found in section 3:310 (1) DCC.

The 'short' and 'long' limitation period

Section 3:310 DCC contains various rules concerning limitation periods for claims for damages. Paragraph 1 of section 3:310 DCC contains a 'short' limitation period and a 'long' limitation period. The short limitation period of five years starts to run on the day following the day on which the injured party became aware of both the damage and the person liable for it. This concerns actual knowledge. This means that the mere suspicion of the existence of damage is not sufficient; the injured party must actually be able to bring an action for compensation for damage. The creditor requires actual knowledge about the fact that the damage exists and the person that is liable for it.

The long period of twenty years begins on the day following the event which caused the damage. This period starts to run even if the injured party is not aware of the existence of his claim. This long limitation period is based on legal certainty (rechtszekerheid). This legal certainty is the debtor's interest that after a long period of time he can no longer be held liable for the performance of an obligation of which he may not be aware.

In support of her invocation of the short limitation period, AoO Apartments submitted a number of photographs taken in 2011, which showed that the wall was already skewed at that time. AoO Apartments argued that since the wall has gradually skewed for forty years, this must have been known to AoO Parking in May 2010.

The Court of Appeal ruled that even if it could be seen on photographs from 2011 that the wall was skewed, this single fact is not sufficient to prove that AoO Parking must have known of the damage before 21 May 2010 (five years before the liability claim). Advocate General Valk states in his conclusion (ECLI:NL:PHR:2018:1433) that the photos may be able to say something about the knowability of the damage, but not about the required actual awareness. This is a factual decision that is reserved for the Court of Appeal.

With regard to the long limitation period, AoO Apartments argued that the event that caused the damage was the defective construction of the driveway in 1974, and that the claim was therefore already time-barred in 1994, twenty years later. The invocation of both the short and the long limitation period were rejected by the Court of Noord-Holland and the Amsterdam Court of Appeal. AoO Apartments filed for an interim appeal and this brings us to the Supreme Court.

The Supreme Court

As stated above, the long limitation period starts to run on the day after the event that caused the damage. AoO Apartments stated that the damage was caused by the driveway's faulty construction in 1974 (because it was not provided with a 'ground retaining structure'). Therefore, the claim should have become barred twenty years later, i.e. in 1994.

The Supreme Court ruled that the moment of construction of the driveway is not the moment when the limitation period begins to run. The owner of a building that poses a danger is liable on the grounds of section 6:174 DCC, if that danger materialises. The assumption of this liability is therefore not linked to a damaging act but to a damaging condition.

But how should 'the event that caused damage' be determined? On this point, the Supreme Court noted that the twenty-year limitation period is based on the importance of legal certainty. Legal certainty requires, in particular with regard to the twenty-year period, an objectively clear starting point. The continuing nature of the event thus established in this case means that this event cannot be reduced to a single moment. This is not compatible with legal certainty and it must therefore be assumed that in a case such as this, the twenty-year period begins to run as soon as the event or condition giving rise to the damage ceases to exist.

Conclusion

Given the importance of legal certainty underlying the long limitation period, it must be assumed that the long limitation period starts to run as soon as the continuous event giving rise to the damage has ceased to exist. This is consistent with the provisions of section 3:310 paragraph 3 DCC regarding the situations as referred to in paragraph 2 of the same section. In the Supreme Court's ruling dated 25 June 1999 (ECLI:NL:HR:1999:ZC2934, NJ 2000/16 (Kindermishandeling)) it was determined that the provisions of section 3:310 paragraph 3 DCC would apply to no other situations other than those mentioned in paragraph 2. To that extent, this ruling constitutes a nuance of the current doctrine since the application of the provisions of paragraph 3 is now possible outside of the scope of the situations mentioned in paragraph 2.

Related news

17.07.2020 BE law
Gedogen van een bouwovertreding in een dading. Hof van Cassatie zegt: nietig

Articles - Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen, heeft een ongeoorloofde oorzaak. Met een dergelijke overeenkomst beogen de contractspartijen immers om een met de openbare orde strijdige toestand - de bouwovertredingen - in stand te houden. De overeenkomst is in haar geheel behept met een ongeoorloofde oorzaak en aldus nietig. Als één van de partijen zijn leveringsverbintenis niet nakomt, kan de andere partij dan ook geen schadevergoeding vorderen.

Read more

07.07.2020 NL law
UBO-register starts on 27 September 2020

Short Reads - It was announced on 7 July that the UBO register will go live on 27 September 2020. The Act on the implementation of the UBO register ("Implementation Act") and the corresponding decree of entry into force have each been published today in the Bulletin of Acts and Decrees. The Act will (partially) enter into force on 8 July 2020, and concerns the obligation for legal entities to collect and maintain information about their UBOs and the obligation for foundations to maintain benefits of 25 percent or less.

Read more

08.07.2020 NL law
Dutch State breached duty of care in providing information to victims and surviving relatives of plane crash

Short Reads - Earlier this year, the District Court in The Hague ruled that the Dutch State is liable vis-à-vis the victims and surviving relatives of a 1992 plane crash in Faro, Portugal. The State was found liable because it is responsible for the information provided by the Dutch Aviation Safety Board (a government agency) to the victims and surviving relatives. This information, on the causes of the crash was deemed by the court to be incorrect and incomplete.

Read more

02.07.2020 NL law
Aansprakelijkheid van de Staat bij vliegtuigcrash in Faro

Articles - In haar uitspraak van 8 januari 2020 oordeelde Rechtbank Den Haag dat de Nederlandse Staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens de slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp in Faro (Portugal) in 1992, waarbij een Nederlands toestel was betrokken. De onrechtmatigheid is gelegen in onjuiste dan wel onvolledige informatieverstrekking over de oorzaken van deze vliegramp door de toenmalige Raad voor de Luchtvaart, inmiddels opgegaan in de Onderzoeksraad voor Veiligheid (‘Raad’). 

Read more

07.07.2020 NL law
Actualiteiten bescherming Nederlandse ondernemingen

Short Reads - Het afgelopen half jaar zijn er verschillende ontwikkelingen geweest op het gebied van bescherming van Nederlandse ondernemingen. COVID-19 zorgde daarbij voor een stroomversnelling. De verslechterde economische situatie als gevolg van COVID-19 maakt dat ondernemingen sneller bloot kunnen komen te staan aan ongewenste overnames of investeringen. Het Kabinet biedt ondernemingen handvatten ter bescherming tegen ongewenste overnames en investeringen als de nationale veiligheid in het geding komt.

Read more

23.06.2020 NL law
Huurprijsvermindering vanwege coronamaatregelen. Is dat mogelijk?

Short Reads - De economische gevolgen van de 'intelligente lockdown' beginnen voor de commerciële huursector langzaam zichtbaar te worden. Voorbeelden zijn een significante vraaguitval, gedwongen sluitingen en/of opgelegde exploitatiebeperkingen. In veel gevallen leidt dit tot een aanzienlijke omzetdaling, terwijl opschorting van de huur veelal contractueel is uitgesloten. Hebben huurders in deze coronacrisis de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk onder hun huurbetalingsverplichting uit te komen?

Read more