Inside Stibbe

Network failure at Vodafone prevents access to our Amsterdam office by telephone

National network failure at Vodafone prevents access to our Amsterdam

Network failure at Vodafone prevents access to our Amsterdam office by telephone

12.09.2018 NL law

As a result of a network failure at Vodafone, it is not possible to contact our office in Amsterdam by telephone.

Both landlines and mobiles are affected. Employees can still be reached by email. You can find the relevant email address in the personal profiles on this website.

Related news

18.08.2022 NL law
Het gebruik van algoritmes door overheden leidt te vaak tot discriminatie en andere mensenrechtelijke knelpunten: biedt het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes een oplossing?

Short Reads - Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) vroeg recent aandacht voor ‘aanhoudend foutief gebruik van algoritmes door overheden’. Dit zou leiden tot discriminatie. Het CRM roept daarom op een bindende discriminatietoets te hanteren. Deze (op)roep is niet nieuw. Eerder in 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan tot invoering van het ‘Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes’ (IAMA) bij het gebruik van algoritmes in bestuurlijke besluitvorming, ook ter voorkoming van misbruik van algoritmes.

Read more