Inside Stibbe

Stibbe provides promising start-ups with one year of free legal support

Stibbe geeft veelbelovende startups jaar lang gratis advies

Stibbe provides promising start-ups with one year of free legal support

12.09.2017 NL law

Stibbe launches a new programme called Stibbe StartsUP, offering free legal support for one year to promising companies active in various industries. This initiative stems from our desire to help young businesses and an interest in innovation. Sound legal advice is crucial for companies starting out but is often too expensive in the early stages.

We recognize that start-ups face new and ever-changing challenges which do not always fit the traditional client-lawyer relationship. Stibbe StartsUP is looking for candidates at the forefront of innovation. Therefore, one of our most important selection criterion is innovation power. This may be because the start-up is operating in unchartered territory or there are legal issues in new markets that have not been explored before. Start-ups may face a combination of both, like our first participant EME.

EME is a Dutch start-up wanting to speed up the transition to a circular economy by bringing parties together to get rid of reusable waste through a digital marketplace. Waste for one company may be of value to other companies. EME already works with parties like ABN AMRO, Accenture and BAM.

Participation in Stibbe StartsUP is a two-way process. We provide full-service legal advice to help the start-ups grow their business to the next phase and at the same time our lawyers learn from the companies selected for the programme.

"When we started Caterpillar (our previous start-up programme) in 2012, we were one of the first law firms to guide start-ups for a reduced rate," says Ingmar de Groot, partner at Stibbe and co-initiator of Stibbe StartsUP. "Now we are launching a new start-up programme, which allows us to offer our services free of charge for carefully selected start-ups in innovative markets for one year. This programme is distinctive because the entire office participates, all lawyers join this initiative. We also commit ourselves to the selected start-ups for one year, which means that there is no traditional client-lawyer relationship and a shared goal is sought. Our ambition is to extend Stibbe StartsUP to 4 participants a year. That is really unique in the Netherlands."

For more information about Stibbe StartsUP, please send an email to: startsup@stibbe.com

Team

Related news

09.08.2022 NL law
Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Articles - De stikstofproblematiek houdt de gemoederen sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) al geruime tijd bezig. In onze eerdere artikelen in voorgaande jaren schetsten wij de stand van zaken op dat moment. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet zijn uitgebleven – integendeel – bestaat alle aanleiding voor een update.

Read more

12.08.2022 NL law
Reactie op ‘De lucht geklaard … Aan de slag met resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies om 50% reductie te bereiken in 2030’

Articles - Met veel belangstelling hebben Anna Collignon en Jelmer Ypinga  de bijdrage van Borgers en Molendijk in dit nummer van TO gelezen. Hierin borduren zij voort op het eerder verschenen advies dat zij als adviseurs van KokxDeVoogd schreven in opdracht van Rijkswaterstaat. Het advies bevat een mooi overzicht van de huidige en toekomstige juridische instrumenten die van belang (zullen) zijn bij het stellen van emissiegrenswaarden.

Read more

04.08.2022 NL law
Meer maatwerk bij ontvankelijkheidsbeslissingen

Short Reads - Na een blog uit 2020 heb ik de afgelopen periode enkele uitspraken gesignaleerd die lijken te wijzen op een soepelere omgang van de bestuursrechter met termijnoverschrijdingen. Zo besteedde ik aandacht aan een uitspraak van de rechtbank Limburg, waarin persoonlijke (privé) omstandigheden een doorslaggevende rol speelden. Recent is er een tweetal verzetuitspraken van de Afdeling verschenen waarin persoonlijke omstandigheden ook beslissend waren. Waait er sinds de reflectierapporten inderdaad een nieuwe wind door de ontvankelijkheidsrechtspraak?

Read more

09.08.2022 NL law
Het initiatiefvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen in internationale context

Articles - Internationaal maatschappelijk ondernemen, in het bijzonder door corporate sustainability due diligence, staat hoog op de (internationale) agenda. In het voetspoor van enkele andere landen in Europa is in Nederland een voorstel gedaan voor een wettelijk raamwerk dat niet op specifieke hoogrisicosectoren van toepassing is, maar op een veel grotere groep ondernemingen.

Read more

03.08.2022 EU law
Gotta catch ‘em all? Upward referral of ‘killer acquisitions’ upheld

Short Reads - Companies involved in intended or completed M&A transactions falling below EU and national merger notification thresholds should beware that their deals may still catch the European Commission’s eye. The General Court has upheld the Commission’s decision to accept a national referral request regarding Illumina’s acquisition of Grail: a transaction not triggering any of the notification thresholds within the EEA.

Read more