Short Reads

Publication of Prospectus Regulation

Publication of Prospectus Regulation

Publication of Prospectus Regulation

11.07.2017 NL law

On 30 June 2017, the Prospectus Regulation was published in the Official Journal of the European Union.  The Prospectus Regulation forms an integral part of the European Commission’s Capital Markets Union Action Plan and will implement numerous changes to the existing prospectus regime.  Generally speaking, the Prospectus Regulation aims to make prospectuses more relevant and comprehensible to ordinary investors, to lessen the administrative burden on prospective issuers, and to tailor the disclosure within prospectuses to the type of issuer.

Among other important changes, the Prospectus Regulation provides the following:

  • Summary sections must fit within seven sides of A4 paper using readable-sized font, contain a maximum of fifteen risk factors, and, more qualitatively, be presented in a manner that is “easy to read”.
  • Risk factors must be both specific to the issuer and/or the securities and material for taking an informed investment decision.  Risk factors must moreover be presented in a limited number of categories and, within each category, listed in order of descending materiality.
  • Offerings for a total consideration of no more than EUR 1.0mm shall be expect from the Prospectus Regulation, and member states may increase such exemption threshold to up to EUR 8.0mm.
  • Issuers with securities admitted to trading on a regulated market may choose to draw up an annual registration document in the form of a universal registration document, which would describe the issuer’s organisation, business, financial position, earnings and prospects, governance and shareholding structure.  Such issuers would benefit from a “fast-track”, five-working day approval process, and, after such issuers have had a universal registration document approved by its competent authority for two consecutive financial years, its subsequent universal registration documents may be filed without prior approval.

An additional change effected by the Prospectus Regulation, which will apply immediately, is that issuers will be able to issue capital representing up to 20% of a class of securities already admitted to trading over a twelve-month period without an obligation to publish a prospectus.  This is an increase to the existing 10% ceiling.

The Prospectus Regulation will enter into force on 20 July 2017 and, with limited exceptions, will apply and have direct effect on the member states as of 21 July 2019.

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

07.04.2021 NL law
Duurzaamheidsverslaggeving in een hogere versnelling. Laveren tussen wereldwijde convergentie en ‘Europe first’

Articles - Duurzaamheid is hot en in het verlengde daarvan staat ook verslaggeving over duurzaamheid – duurzaamheidsverslaggeving– in het centrum van de belangstelling. Op dit moment is sprake van een lappendeken of alfabetsoep: een brij van richtlijnen, standaarden en aanbevelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Hier lijkt echter snel verandering in te komen.

Read more

08.04.2021 NL law
De Wet zorgplicht kinderarbeid en de opkomst van human rights due diligence; van vrijwilligheid naar verplichting

Articles - Op 13 november 2019 is de Wet zorgplicht kinderarbeid (“WZK”) gepubliceerd in het Staatsblad. Na inwerkingtreding zal de WZK ondernemingen die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkopen of diensten leveren verplichten om gepaste zorgvuldigheid te betrachten en te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

Read more

24.03.2021 NL law
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel inroepen bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap aan

Short Reads - Op 23 maart heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat aan het bestuur van een beursvennootschap1 de mogelijkheid verschaft om, in het geval van aandeelhoudersactivisme of een vijandig openbaar bod, 250 dagen bedenktijd in te roepen. Deze bedenktijd biedt het bestuur tijd en gelegenheid voor een zorgvuldige afweging van de effecten van de genoemde situaties op de onderneming en de belangen van betrokkenen met het oog op een zorgvuldige beleidsbepaling.

Read more