Short Reads

Publication of Prospectus Regulation

Publication of Prospectus Regulation

Publication of Prospectus Regulation

11.07.2017 NL law

On 30 June 2017, the Prospectus Regulation was published in the Official Journal of the European Union.  The Prospectus Regulation forms an integral part of the European Commission’s Capital Markets Union Action Plan and will implement numerous changes to the existing prospectus regime.  Generally speaking, the Prospectus Regulation aims to make prospectuses more relevant and comprehensible to ordinary investors, to lessen the administrative burden on prospective issuers, and to tailor the disclosure within prospectuses to the type of issuer.

Among other important changes, the Prospectus Regulation provides the following:

  • Summary sections must fit within seven sides of A4 paper using readable-sized font, contain a maximum of fifteen risk factors, and, more qualitatively, be presented in a manner that is “easy to read”.
  • Risk factors must be both specific to the issuer and/or the securities and material for taking an informed investment decision.  Risk factors must moreover be presented in a limited number of categories and, within each category, listed in order of descending materiality.
  • Offerings for a total consideration of no more than EUR 1.0mm shall be expect from the Prospectus Regulation, and member states may increase such exemption threshold to up to EUR 8.0mm.
  • Issuers with securities admitted to trading on a regulated market may choose to draw up an annual registration document in the form of a universal registration document, which would describe the issuer’s organisation, business, financial position, earnings and prospects, governance and shareholding structure.  Such issuers would benefit from a “fast-track”, five-working day approval process, and, after such issuers have had a universal registration document approved by its competent authority for two consecutive financial years, its subsequent universal registration documents may be filed without prior approval.

An additional change effected by the Prospectus Regulation, which will apply immediately, is that issuers will be able to issue capital representing up to 20% of a class of securities already admitted to trading over a twelve-month period without an obligation to publish a prospectus.  This is an increase to the existing 10% ceiling.

The Prospectus Regulation will enter into force on 20 July 2017 and, with limited exceptions, will apply and have direct effect on the member states as of 21 July 2019.

Team

Related news

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more

07.07.2020 NL law
Inwerkingtreding Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid

Short Reads - Op 24 april 2020 is de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Noodwet”) in werking getreden. Aan de hand van de Noodwet kunnen rechtspersonen tijdelijk afwijken van wettelijke en statutaire bepalingen en kunnen bepaalde termijnen worden uitgesteld. De Noodwet is een antwoord op de beperkingen die gelden als gevolg van de uitbraak van COVID-19. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is een verzamelwet.

Read more

18.06.2020 NL law
Biodiversiteitsverlies leidt tot financiële risico’s

Short Reads - De afname van biodiversiteit staat net als klimaatverandering hoog op de agenda in de financiële sector, omdat dit kan leiden tot financiële risico’s. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben voor honderden miljarden euro’s aan financieringen uitstaan waarop ze mogelijk risico’s lopen als gevolg van biodiversiteitsverlies.

Read more

07.07.2020 NL law
Inwerkingtreding deel Implementatiewet Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn

Short Reads - In onze Corporate Update van 6 februari 2020 bespraken wij de inwerkingtreding van de Wet tot implementatie van de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn (“SRD II”) (“Implementatiewet”) op 1 december 2019. De bepalingen over de identificatie van aandeelhouders, de uitwisseling van informatie met aandeelhouders en de facilitering van (stem)rechten treden op 3 september 2020 in werking.

Read more

26.05.2020 NL law
De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid - Meer mogelijkheden voor rechtspersonen tot het gebruik van elektronische communicatiemiddelen en het uitstellen van termijnen

Articles - Het Nederland van twee maanden geleden is niet het Nederland van nu. Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de bestrijding daarvan heeft het Nederlandse kabinet diverse overheidsmaatregelen opgelegd om de volksgezondheid en de economie te beschermen. Zo wordt een beroep gedaan op Nederlanders om gepaste afstand van elkaar (circa anderhalve meter) te houden en zijn bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland niet langer mogelijk. 

Read more