Short Reads

Dutch Implementation of the MAR

Dutch Implementation of the MAR

Dutch Implementation of the MAR

09.02.2017 NL law

On 9 February 2017, the Dutch Minister of Finance, Jeroen Dijsselbloem, sent a letter to parliament regarding the progress of the Dutch implementation of the Market Abuse Regulation (Regulation No. 596/2014) (the “MAR”)

Article 17 of the MAR obliges issuers to publish inside information as soon as possible, while paragraph 4 thereof allows postponement of publication under certain conditions. Following postponement, the issuer must immediately notify its supervisory authority that it has utilised the possibility of postponing information, along with a written explanation of how the postponement conditions were met. However, Member States have the option to require such a written explanation only upon the supervisory authority’s request. In his letter to parliament, Minister Dijsselbloem indicated that in practice issuers will very likely use the possibility of postponement frequently and for innocuous purposes. Accordingly, in order to prevent the Autoriteit Financiële Markten (the “AFM”) from processing a multitude of postponement explanations without there being a direct reason to investigate further, the Netherlands will utilise the option to require an explanation only upon the request of the AFM. The proposed decree on implementation of the MAR includes a provision clarifying that the written explanation must only be provided if requested by the AFM. This provision will be included in a new article 2 in the Decree on Market Abuse Wft (Besluit Marktmisbruik Wft).

Article 19 of the MAR contains the obligation for “persons discharging managerial responsibilities” of an issuer to notify the issuer’s supervisory authority of transactions relating to shares or debt instruments of such issuer. Article 19(3) provides that the issuer should ensure that such information that is made public promptly and no later than three business days after the transaction. This article also provides for the possibility for each Members State to require its supervisory authority to publish that information. The Netherlands has, in line with the current practice, decided to utilise such option such that all transaction notifications may be accessed from one site, which is deemed beneficial from a transparency point of view. A new article 3 in the Decree on Market Abuse Wft (Besluit Marktmisbruik Wft) will therefore provide that an issuer is not obligated to publish information that is notified in accordance with Article 19(1) of the MAR. The proposed implementation decree furthermore provides that information that is notified to the AFM pursuant to Article 19 will be included in the AFM’s public register.

 

Team

Related news

30.03.2022 LU law
(R)evolution of the securitisation framework

Articles - On 4 March 2022, the law of 25 February 2022 amending the law of 22 March 2004 on securitisation (the 2004 Law) has been published. It entered into force on 8 March 2022. This is a welcomed (r)evolution in the securitisation operations in the Grand Duchy of Luxembourg after 18 years of implementation of a tested and widely admitted legal framework.

Read more

09.02.2022 NL law
Verplichte rapportering door accountants over fraude en continuïteit in de controleverklaring

Short Reads - De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") heeft in 2021 voorgesteld om in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden ("NV COS") een verplichting voor accountants op te nemen om in de controleverklaring te rapporteren over fraude en continuïteit. Hiertoe heeft de NBA Standaard 700 gewijzigd1.

Read more

09.02.2022 NL law
Rapporteren via ESEF

Short Reads - Uitgevende instellingen – dat wil zeggen: vennootschappen waarvan aandelen, obligaties of vergelijkbare effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt – zijn verplicht hun jaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar te stellen. In financiële verslaggeving over het boekjaar dat is aangevangen op of na 1 januari 2021 dienen uitgevende instellingen daarbij voor het eerst verplicht het uniform elektronisch verslaggevingsformaat, het European Single Electronic Format ("ESEF"), toe te passen.

Read more

09.02.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

09.02.2022 NL law
Ontwikkelingen rondom duurzaamheidsverslaggeving

Short Reads - In 2021 hebben zich veel ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving voorgedaan. Zowel op Europees niveau als op internationaal niveau zijn de eerste stappen gezet om de ontwikkeling van standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving te faciliteren. Daarnaast zijn er twee gedelegeerde verordeningen gepubliceerd die de Taxonomieverordening nader invulling geven.

Read more