Short Reads

Belgian Act on Passenger Name Records published

Belgian Act on Passenger Name Records published

Belgian Act on Passenger Name Records published

24.02.2017 BE law

On 25 January 2017, the Belgian Act on the processing of passenger name records (“PNR Act”) was published in the Belgian Official Gazette. The PNR Act implements three EU directives in the Belgian legal order: Directive 2016/681 on the use of passenger name record (PNR) data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime, Directive 2010/65 on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States, and Directive 2004/82 on the obligation of carriers to communicate passenger data.

The PNR Act obliges carriers and travel operators in the different transport sectors to transmit their passenger data to a central database called the “Passenger Database”, so that these data can be analyzed in the framework of terrorism, violent radicalization, and other forms of serious crime. This will allow law enforcement agencies to determine new trends and phenomena and to assess which passengers could be a danger to the public order. Transport companies and travel operators risk fines of up to €600 000 if they do not comply with this obligation.

However, before the PNR Act can enter into force, some implementing measures have yet to be taken. For instance, a new service called the “Passengers Information Unit” has yet to be established within the Federal Public Service Internal Affairs. This Unit will be in charge of the Passenger Database and cooperate with the Passenger Information Units of other member states, with Europol, and with third countries.

The PNR Act takes into account the privacy of the passengers by, amongst other things, (i) imposing the obligation to appoint a data protection officer within the Passenger Information Unit; (ii) strictly determining which categories of data may and may not be processed (i.e., no data relating to racial or ethnic origin, political opinion, religion, health, or sex life), (iii) imposing a maximum data retention period of five years, and (iv) imposing the obligation to de-personalize the data after six months from the registration thereof.  

The date of entry into force of the PNR Act will later be determined in its implementing decisions. In any event, the lawmaker will evaluate this three years after the PNR Act enters into force.

Team

Related news

18.06.2021 NL law
FAQ: Wat houdt het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in en wat is de verhouding tot de AVG?

Short Reads - (Digitale) gegevensuitwisseling in de zorg is een actueel thema. Illustratief is een item bij EenVandaag van april 2021 waarin de analoge werkwijze bij gegevensuitwisseling in de zorg wordt aangekaart, maar ook dit artikel in het NRC van afgelopen maand waarin verslag werd gedaan van een datalek waardoor duizenden gevoelige patiëntgegevens op straat kwamen te liggen. 

Read more

04.05.2021 NL law
Participatie en privacyregels: hoe te combineren onder de Omgevingswet?

Short Reads - In het stelsel van de Omgevingswet (Ow) is een belangrijke rol bedacht voor participatie bij de totstandkoming van besluiten. Het beoogde resultaat: tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen en daarmee een groter draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming bereiken. Door een grotere betrokkenheid van meer personen gaan overheden en initiatiefnemers ook meer persoonsgegevens verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. Wat regelt de Ow op het gebied van privacy, de verwerking van persoonsgegevens en datagebruik?

Read more

04.03.2021 BE law
Webinar: Responding to Personal Data Breaches in the Post-GDPR era

Seminar - On 24-26 March 2021 ERA (Adademy of European Law) organises an online Conference "Responding to Personal Data Breaches in the Post-GDPR era". Erik Valgaeren, our Brussels TMT partner, addresses the topic "Managing personal data breach in a complex international scenario", including cross border cases in the EU and breaches at non-EU establishments.

Read more

18.05.2021 NL law
Kroniek: De bestuursrechtelijke aspecten van de AVG

Articles - Tom Barkhuysen, Steven Bastiaans en Fatma Çapkurt (Universiteit Leiden) schreven samen de eerste editie van de nieuwe jaarlijkse NTB kroniek: de bestuursrechtelijke aspecten van de AVG. Hierin bespreken zij onder meer de meest relevante (bestuursrechtelijke) jurisprudentie van het afgelopen jaar op het gebied van de AVG.

Read more