Short Reads

Eumedion Evaluates 2017 Dutch Proxy Season

Eumedion Evaluates 2017 Dutch Proxy Season

Eumedion Evaluates 2017 Dutch Proxy Season

01.08.2017 NL law

On 10 July 2017, Eumedion released its evaluation of the 2017 Dutch proxy season. The evaluation reports on a number of findings, including the following two notable points:

  • The average number of votes cast at Dutch annual general meetings remained high, with an average of 71% for AEX companies and 68% for AMX companies. These results continue the decade-long trend of increasing shareholder participation at the AGMs of AEX and AMX companies.
  • Commentary and public discussion on the regulation of takeover bids for Dutch companies followed from the relatively high number of recent unsolicited bids, including:  Unilever by Kraft Heinz, AkzoNobel by PPG Industries, Refresco by PAI Partners, Accell Group by Pon Holdings, and Telegraaf Media Groep by Talpa. The evaluation reports on general public concern that important Dutch companies would be sold to non-Dutch buyers intent on moving production facilities outside of the Netherlands. In particular, Eumedion identifies a recent push from segments of the business and legislative community to create a one-year “time-out” period following a hostile takeover bid during which shareholders would be forbidden to call extraordinary meetings to dismiss management board and supervisory board members.

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

07.04.2021 NL law
Duurzaamheidsverslaggeving in een hogere versnelling. Laveren tussen wereldwijde convergentie en ‘Europe first’

Articles - Duurzaamheid is hot en in het verlengde daarvan staat ook verslaggeving over duurzaamheid – duurzaamheidsverslaggeving– in het centrum van de belangstelling. Op dit moment is sprake van een lappendeken of alfabetsoep: een brij van richtlijnen, standaarden en aanbevelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Hier lijkt echter snel verandering in te komen.

Read more

08.04.2021 NL law
De Wet zorgplicht kinderarbeid en de opkomst van human rights due diligence; van vrijwilligheid naar verplichting

Articles - Op 13 november 2019 is de Wet zorgplicht kinderarbeid (“WZK”) gepubliceerd in het Staatsblad. Na inwerkingtreding zal de WZK ondernemingen die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkopen of diensten leveren verplichten om gepaste zorgvuldigheid te betrachten en te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

Read more

24.03.2021 NL law
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel inroepen bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap aan

Short Reads - Op 23 maart heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat aan het bestuur van een beursvennootschap1 de mogelijkheid verschaft om, in het geval van aandeelhoudersactivisme of een vijandig openbaar bod, 250 dagen bedenktijd in te roepen. Deze bedenktijd biedt het bestuur tijd en gelegenheid voor een zorgvuldige afweging van de effecten van de genoemde situaties op de onderneming en de belangen van betrokkenen met het oog op een zorgvuldige beleidsbepaling.

Read more