Short Reads

No exemption to the prohibition of market manipulation

No exemption to the prohibition of market manipulation

No exemption to the prohibition of market manipulation

06.04.2017 NL law

Market abuse cases are relatively rare in the Netherlands. Recently, the Trade and Industry Appeals Tribunal (College van Beroep voor het bedrijfsleven) confirmed that the Netherlands Authority for the Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten, the "AFM") rightfully concluded that a trader manipulated the market by securing the price of financial instruments to an abnormal or artificial level.

The judgment of the Tribunal of 22 February 2017 can be found here (in Dutch only).

Background

A trader participated in 44 auctions to buy shares of small cap fund New Sources Energy N.V. (ticker: NSE, "NSE"). The auction took place twice a day. Rule in the auction was that the auction price would be the price for which the highest number of shares could be traded. The trader entered his bid in the auction seconds before the close of the auction for a high price. In 37 of the 44 auctions, for the trader succeeded in increasing the price by an average of 9.9%. Interestingly, the investors account of the trader was linked to the share price of NSE. The higher the share price on a day, the higher the credit would be that the trader could use with its bank.

The AFM imposed a fine of €100,000 on the trader for violating the prohibition on market manipulation. The District Court of Rotterdam upheld the decision of the AFM.

The Tribunal judgment

The Tribunal also upheld the decision of the AFM that it was the intention of the trader to manipulate the share price, since a higher share price would lead to the availability of a higher credit amount with the trader's bank. The fact that the trader did not otherwise profit from his actions, is irrelevant. The trader could not sufficiently prove that his actions were legitimate and in accordance with the use of accepted market practices.

The judgment illustrates that there is a higher risk for traders who cannot provide a convincing explanation of their behavior that meets the open norms of manipulative behavior. This is even more the case if this trader profits from his behavior. The judgment also shows that, although not statutory required, the intent of a person can be relevant to assess whether a trader manipulated the market and that relying on exemptions is difficult.

Team

Related news

28.08.2020 NL law
Loan Market Association publiceert aanvulling op bestaande Revised Replacement of Screen Rate Clause in reactie op aanbeveling van Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates

Short Reads - In het kader van de rentebenchmarktransitie (voor uitleg en achtergrond, zie mijn vorige publicatie van augustus 2020) heeft de Loan Market Association (LMA) in mei 2018 een zogenaamde 'Replacement of Screen Rate Clause' gepubliceerd die partijen in hun op door de LMA ontwikkelde standaarddocumentatie gebaseerde kredietovereenkomsten kunnen opnemen.

Read more

01.09.2020 NL law
Toezichthouders aan de poort

Articles - Het kan iedere financiële onderneming overkomen: in de bus vindt men een verzoek om informatie te verstrekken aan een van  de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een dergelijk verzoek leidt al snel tot onrust binnen de onderneming. Ingrid Viertelhauzen en Maciek Bednarski bespreken de reikwijdte van de inlichtingenbevoegdheid en plaatsen hier enkele kanttekeningen bij.

Read more

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more

01.09.2020 NL law
Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

Articles - Financiële toezichthouders (Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) hebben een breed arsenaal aan formele sancties en informele maatregelen tot hun beschikking om normconform gedrag bij marktpartijen te bewerkstelligen. Voorbeelden daarvan zijn: een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een aanwijzing, een waarschuwing, een normoverdragend gesprek en de publicatie van sancties.

Read more

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more