Short Reads

Dutch Supreme Court: the holder of a disclosed right of pledge over a receivable is entitled to file for bankruptcy of the debtor of such receivable

Dutch Supreme Court: the holder of a disclosed right of pledge over a receivable is entitled to file for bankruptcy of the debtor of such receivable

Dutch Supreme Court: the holder of a disclosed right of pledge over a receivable is entitled to file for bankruptcy of the debtor of such receivable

06.04.2017 NL law

In its judgment of 9 December 2016, the Supreme Court ruled that once the debtor of a receivable has been notified of a right of pledge over that receivable, the holder of the right of pledge not only has the power to collect the amount due under the receivable but also is entitled to file for the debtor's bankruptcy if the debtor fails to pay this amount.

Dutch Supreme Court 9 December 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2833).

An investment company leased business space to a lessee. The lease receivables had been pledged to a third party, the pledgee. Following the investment company's failure to meet its payment obligations towards the pledgee, the pledgee notified the lessee of the right of pledge and demanded payment from the lessee of the lease receivables. When the lessee failed to pay, the pledgee filed for the lessee's bankruptcy.

The question that was put to the Supreme Court was whether the right to file for bankruptcy of the debtor of a pledged receivable remains with the pledgor or whether it is transferred to the pledgee upon notification of the right of pledge to the debtor. Unlike the District Court and the Court of Appeal, the Supreme Court ruled that the right to file for bankruptcy of the debtor of a claim which is subject to a disclosed right of pledge is transferred to the holder of such right of pledge. The Supreme Court reasoned that the right of a pledgee to collect the receivables pledged to it includes the right to take recourse on the assets of the debtor of those receivables and that this purpose is served by, amongst other things, filing for the debtor's bankruptcy. Given the close connection between the right to collect a receivable and the right to file for a debtor's bankruptcy, such right will transfer to the pledgee upon notification of the right of pledge to the debtor.

The judgment is broadly in line with existing case law. In 2015, the Supreme Court ruled that when a pledgee becomes entitled to collect receivables pledged to it, the pledgee may use all means of recovery that were previously available to the pledgor, including the enforcement of any security rights existing as security for those receivables. It also follows a well-established trend in the Supreme Court's case law to strengthen the rights of secured creditors (such as pledgees) by giving an extensive interpretation of such rights in enforcement scenarios.

As a result of this judgment, the pledgor of a disclosed right of pledge over a receivable does not have the right to file for bankruptcy of the debtor of that receivable without prior authorisation from the pledgee or alternatively a competent court. Thus, the position of the pledgor is weakened and the positioned of the pledgee is further strengthened.

Team

Related news

23.07.2018 NL law
Evaluatie Wbfo en start consultatie over mogelijke wijzigingen/wettelijke maatregelen voor vaste beloning

Short Reads - Op 17 juli 2018 heeft de minister van Financiën de twee rapporten over de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) aangeboden aan de Tweede Kamer. Tevens is een maatschappelijke consultatie naar drie wettelijke maatregelen met betrekking tot de vaste beloningen geopend.

Read more

11.07.2018 NL law
Update initiatiefwetsvoorstel introductie instemmingsrecht en aanscherping vaste beloning bankiers

Short Reads - Op 25 april 2018 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna Raad van State) een kritisch advies uitgebracht over het initiatief-wetsvoorstel om de wet op het financieel toezicht (Wft) te wijzigen. Op 5 juli 2018 is dit advies tezamen met de reactie van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel op het advies van de Raad van State gepubliceerd, evenals het aangepaste wetsvoorstel dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Read more

16.07.2018 NL law
ISDA publishes consultation on benchmark fallbacks

Short Reads - ISDA publishes consultation on benchmark fallbacks. As part of an initiative to amend its standard derivatives documentation to facilitate the replacement of existing interbank offered rates (IBORs) by risk free rates (RFRs), the International Swaps and Derivatives Association (ISDA) has published a consultation paper on certain adjustments required to such RFRs.

Read more

10.07.2018 EU law
Hof van Justitie EU oordeelt over reikwijdte 'beroepsgeheim' financiële toezichthouders voor bedrijfsgegevens

Articles - In een arrest van 19 juni 2018 oordeelt de Grote kamer van het Hof van Justitie EU over de reikwijdte van het 'beroepsgeheim' van financiële toezichthouders voor bedrijfsgegevens. Het hof oordeelt dat de informatie die zich in het toezichtsdossier bevindt niet onvoorwaardelijk vertrouwelijk van aard is en bijgevolg onder het beroepsgeheim van de toezichthouder valt. Gegevens die mogelijk commerciële geheimen zijn geweest, worden in beginsel geacht niet meer actueel en dus niet langer geheim te zijn, wanneer die gegevens ten minste vijf jaar oud zijn.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring