Articles

Doorberekening van kartelschade

Doorberekening van kartelschade

Doorberekening van kartelschade

21.04.2017 NL law

In het arrest Tennet/ABB laat de Hoge Raad voor het eerst zijn licht schijnen over doorberekening van kartelschade. Meer in het bijzonder geeft de Hoge Raad antwoord op de vraag op welke wijze een doorberekeningsverweer (‘passing-on defence’) naar Nederlands recht kan worden vormgegeven.

De Hoge Raad oordeelt dat een dergelijk verweer zowel mogelijk is in de vorm van een beroep op het ontbreken van schade (art. 6:95-6:97 BW) als in de vorm van een beroep op voordeelstoerekening (art. 6:100 BW), en dat de rechter voldoende ruimte heeft om in beide gevallen tot eenzelfde stelplicht- en bewijslastverdeling te komen. De Hoge Raad komt terug van eerdere rechtspraak ten aanzien van het vereiste van ‘een zelfde gebeurtenis’ bij voordeelstoerekening.

Dit artikel is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) 2017/8.

Lees de volledige publicatie. 

Related news

04.04.2022 EU law
ACM jumps on gun-jumping bandwagon

Short Reads - Companies involved in multi-step acquisitions should beware of potential gun-jumping risks. The Dutch Authority for Consumers and Markets (ACM) has fined a trade association for failing to notify the acquisition of four pharmacies involving a consecutive partial resale. Unlike the European Commission’s gun-jumping fine for partial implementation of a concentration through a ‘warehousing’ two-step acquisition (see our July 2019 newsletter; appeal pending), the ACM’s fine relates to faulty turnover calculations due to an unmaterialized two-step transaction.

Read more

05.04.2022 NL law
Game on for gatekeepers: Digital Markets Act finalised

Short Reads - Now that political agreement has been reached on the final text, the Digital Markets Act (DMA) will enter into force soon. The DMA’s ex ante rules and obligations will apply next to the ad hoc EU and national competition rules. Time for big digital companies to take stock of the potential implications of these additional rules on their day-to-day business operations. See our infographic for a concise overview of the DMA.

Read more

04.04.2022 EU law
The ECN+ Directive implemented in Belgium and introduction of merger filing fees

Short Reads - On 7 March 2022, the Act implementing the ECN+ Directive into Belgian law was published in the Belgian Official Gazette. The Act entered into force on 17 March 2022. Some of the key amendments include (i) the introduction of filing fees for the notification of a concentration, (ii) new fines and penalty payments (including clarifications on the leniency programme), (iii) new dawn raid powers and (iv) the introduction of a regulatory framework for mutual assistance and cooperation within the European Competition Network.

Read more

10.03.2022 EU law
De Dataverordening (“Data Act”)

Short Reads - De Europese Commissie heeft op 23 februari 2022 de Europese dataverordening (“Data Act”) voorgesteld, die het delen van data beoogt te bevorderen. Steeds meer gegevens worden door mensen en machines gegenereerd, bewaard en hergebruikt. Data en data-analyse kan een bijdrage leveren aan de efficiëntie van maatschappelijke processen, onderzoek en innovatie stimuleren en het concurrentievermogen van industrieën versterken. Veel data is echter niet vrij toegankelijk.  

Read more