Short Reads

Belgium and Hong Kong sign Automatic Information Exchange Agreement

Belgium and Hong Kong sign Automatic Information Exchange Agreement

Belgium and Hong Kong sign Automatic Information Exchange Agreement

03.04.2017 BE law

On 16 March 2017, Hong Kong and Belgium signed an Agreement on the Automatic Exchange of Financial Account Information to Improve International Tax Compliance (the “Competent Authority Agreement”).

An agreement for the automatic exchange of financial account information is a bilateral tax treaty which authorizes the parties thereto to exchange information for tax purposes on an automatic basis. It fits within the broader framework of the so-called Common Reporting Standard (“CRS”) developed by the G20 and the OECD, which aims at improving (automatic) exchange of information for tax purposes between participating member states.

Specifically, under the Competent Authority Agreement and pursuant to both parties’ domestic legislative frameworks, financial institutions that are based in Belgium and Hong Kong will be required to report on the information of financial accounts held by tax residents of the other jurisdiction. Such reporting will be aggregated by the relevant authorities and will be automatically exchanged on an annual basis with the other jurisdiction’s competent authority. It is expected that information is to be first reported with respect to the period commencing on 1 July 2017 (or possibly on an even earlier date as may be stipulated in the domestic laws of Hong Kong) and ending on 31 December 2017. All subsequent reporting periods will then be based on the corresponding calendar years.

The information to be exchanged includes the name, address and identity card or business registration number of the account holders, the account number, the account balance, and the amount of interest or other income paid or credited to the account during the calendar year.

The Competent Authority Agreement will now first have to pass through the national ratification procedures in Belgium and Hong Kong. In principle, the agreement will come into effect on the date of the later of the notifications provided by each competent authority confirming that its jurisdiction has the necessary laws in place to implement the agreement. Moreover, in the slipstream of the Competent Authority Agreement, it is expected that certain changes will now also be brought about to the exchange of information clause laid down in the bilateral income tax treaty concluded between Belgium and Hong Kong.

On the same date as the Hong Kong - Belgium agreement, similar agreements were signed between Hong Kong and half a dozen other jurisdictions, being Canada, Guernsey, the Netherlands, Italy and Mexico in addition to Belgium. They joined Japan, Korea and the United Kingdom, bringing the total number of Hong Kong’s competent authority agreements to nine. More agreements are expected to follow in the coming months as Hong Kong is under pressure to accelerate its number of bilateral competent authority agreements in order to avoid its being blacklisted by the EU as a non-cooperative tax jurisdiction.

Team

Related news

27.07.2022 NL law
Diversiteit

Short Reads - Op 1 januari 2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers ("Diversiteitswet") in werking getreden. De Diversiteitswet ziet op het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen ("RvC")[1] en de subtop van grote naamloze en besloten vennootschappen[2] en introduceert daarnaast een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. 

Read more

27.07.2022 NL law
Voortgangsbrief modernisering van het ondernemingsrecht

Short Reads - Op 27 juni 2022 zond de minister voor Rechtsbescherming een voortgangsbrief over de modernisering van het ondernemingsrecht naar de Tweede Kamer. De brief is een vervolg op eerdere brieven van zijn ambtsvoorgangers van eind 2018 (zie onze alert) en mei 2020 over dit onderwerp. In de voortgangsbrief gaat de minister in op de laatste stand van zaken van verschillende geplande en lopende wetgevingstrajecten op het terrein van het ondernemingsrecht.

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

27.07.2022 NL law
Wetsvoorstel digitale oprichting besloten vennootschappen

Short Reads - Op 21 april 2022 is het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel stelt wijzigingen voor in Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. Een gedeelte van de richtlijn wordt afzonderlijk geïmplementeerd in het Handelsregisterbesluit 2008. Het wetsvoorstel is slechts van toepassing op EU-onderdanen. Dit in tegenstelling tot het voorontwerp waaronder ook niet-EU-onderdanen vielen.

Read more

27.07.2022 NL law
Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Short Reads - De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ("Wet Vifo") is op 17 mei 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert een investeringstoets op grond van nationale veiligheid. Concreet betekent dit dat voor investeringen in ca. 735 tot 1460 bedrijven in Nederland een voorafgaande meldplicht, stand still-verplichting en mogelijke 'vergunningplicht' van toepassing is. Naar verwachting treedt de wet begin 2023 in werking (met een terugwerkende kracht tot 8 september 2020).

Read more