Speaking slot

Wouter den Hollander spoke at symposium on the concept of the protective scope in tort law

Wouter den Hollander spoke at symposium on the concept of the protective scope in tort law

Wouter den Hollander spoke at symposium on the concept of the protective scope in tort law

04.11.2016 NL law

The Rotterdam Studygroup "Normatieve uitleg" invited Wouter den Hollander to speak at a symposium on the concept of the protective scope ('relativiteitsvereiste') in tort law.

In particular, Den Hollander discussed the ratio of this concept, on the basis of his recently defended PhD thesis. Why should liability for the violation of a statutory provision be made subject to the requirement that the violated provision aims to protect against the damage of the plaintiff, as the Dutch Civil Code prescribes?

The symposium was held on Friday 4 November 2016 and hosted by the Erasmus School of Law. Other speakers were Lukas van den Berge (Erasmus School of Law), Laura Di Bella (De Brauw Blackstone Westbroek), Lidy Wiggers-Rust (Arnhem Court of Appeal and College van Beroep voor het bedrijfsleven), Jan van Dunné (Erasmus School of Law), Ben Schueler (Utrecht University and Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) and Edward Brans (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn).

View the slides of his presentation (only available in Dutch).

Team

Related news

12.02.2020 EU law
Dutch court rules that investors suffer investment loss in the market where securities are listed and traded

Short Reads - On 29 January 2020, the Rotterdam District Court ruled on the question of which laws are applicable to the tort claims brought by (former) Petrobras investors against Petrobras (ECLI:NL:RBROT:2020:614). The Court applied the main rule of EU Regulation Rome II (the “Rome II Regulation”), which stipulates that the law applicable to claims in tort is the law of the country in which the harm suffered by the victim as a result of the tort occurs.

Read more

06.02.2020 NL law
Wettelijke bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap

Short Reads - Op 23 december 2019 is het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel volgt op een consultatie over het voorontwerp die liep van 7 juli 2018 tot en met 7 februari 2019.

Read more

16.01.2020 NL law
Wetgever, koester het burgerlijk procesrecht

Articles - Civiele procedures worden waarschijnlijk niet sneller en eenvoudiger met het Conceptwetsvoorstel modernisering en vereenvoudiging bewijsrecht en de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging. De wetsvoorstellen gaan uit van onjuiste veronderstellingen over het verloop van civielrechtelijke procedures en overspannen verwachtingen van de rol van de civiele rechter als alvermogende geschilbeslechter.

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring