Short Reads

***PRIIPs Update**** EC proposes a one-year extension of the application date for the PRIIPs Regulation

***PRIIPs Update**** EC proposes a one-year extension of the application date for the PRIIPs Regulation

***PRIIPs Update**** EC proposes a one-year extension of the application date for the PRIIPs Regulation

10.11.2016 BE law

Yesterday, the European Commission proposed to extend the date of application of the PRIIPs Regulation with one year. If this proposal were to be accepted, the PRIIPs Regulation would apply as from 31 December 2017 instead of 31 December 2016.

The one-year extension is being proposed following the rejection on 14 September 2016 by the European Parliament of the Draft RTS and Draft RTS Annexes, which are currently being revised by the European Commission.

This entails another piece of EU legislation that is delayed since the MiFID 2-package has already been postponed for 12 months on 30 June 2016. As a result, the date of application of MiFID 2 and MiFIR have been postponed to 3 January 2018 and the date of implementation of MiFID 2 into national laws to 3 July 2017.

We refer to our previous newsletter dated 16 September 2016.

For more information, see the: 

EC's press release of 9 November 2016 and the
Text of the proposal

Team

Related news

23.07.2018 NL law
Evaluatie Wbfo en start consultatie over mogelijke wijzigingen/wettelijke maatregelen voor vaste beloning

Short Reads - Op 17 juli 2018 heeft de minister van Financiën de twee rapporten over de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) aangeboden aan de Tweede Kamer. Tevens is een maatschappelijke consultatie naar drie wettelijke maatregelen met betrekking tot de vaste beloningen geopend.

Read more

11.07.2018 NL law
Update initiatiefwetsvoorstel introductie instemmingsrecht en aanscherping vaste beloning bankiers

Short Reads - Op 25 april 2018 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna Raad van State) een kritisch advies uitgebracht over het initiatief-wetsvoorstel om de wet op het financieel toezicht (Wft) te wijzigen. Op 5 juli 2018 is dit advies tezamen met de reactie van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel op het advies van de Raad van State gepubliceerd, evenals het aangepaste wetsvoorstel dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Read more

16.07.2018 NL law
ISDA publishes consultation on benchmark fallbacks

Short Reads - ISDA publishes consultation on benchmark fallbacks. As part of an initiative to amend its standard derivatives documentation to facilitate the replacement of existing interbank offered rates (IBORs) by risk free rates (RFRs), the International Swaps and Derivatives Association (ISDA) has published a consultation paper on certain adjustments required to such RFRs.

Read more

10.07.2018 EU law
Hof van Justitie EU oordeelt over reikwijdte 'beroepsgeheim' financiële toezichthouders voor bedrijfsgegevens

Articles - In een arrest van 19 juni 2018 oordeelt de Grote kamer van het Hof van Justitie EU over de reikwijdte van het 'beroepsgeheim' van financiële toezichthouders voor bedrijfsgegevens. Het hof oordeelt dat de informatie die zich in het toezichtsdossier bevindt niet onvoorwaardelijk vertrouwelijk van aard is en bijgevolg onder het beroepsgeheim van de toezichthouder valt. Gegevens die mogelijk commerciële geheimen zijn geweest, worden in beginsel geacht niet meer actueel en dus niet langer geheim te zijn, wanneer die gegevens ten minste vijf jaar oud zijn.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring