Short Reads

Bankruptcy trustee may be personally liable if claims encumbered by an undisclosed right of pledge are collected against the will of the pledge holder

Bankruptcy trustee may be personally liable if claims encumbered by an undisclosed right of pledge are collected against the will of the pledge holder

Bankruptcy trustee may be personally liable if claims encumbered by an undisclosed right of pledge are collected against the will of the pledge holder

02.03.2016 NL law

On 5 February 2016, the Dutch Supreme Court (“Supreme Court“) ruled (ECLI:NL:HR:2016:199) that an estate claim (boedelvordering) based on damage suffered by a pledge holder, caused by the wrongful collection of claims encumbered by a right of pledge by a bankruptcy trustee, does not have priority over the estate claim relating to the remuneration of the trustee.

 

The Supreme Court declined to create a new category of so-called “super estate claims” (superboedelvorderingen), although it stressed that bankruptcy trustees may be personally liable vis-à-vis the pledge holder if  the bankruptcy trustee collects claims encumbered by a right of pledge against the will of the pledge holder.

Factual Background

Rapsody Shipyard B.V. (“Rapsody“) was a shipyard primarily concerned with the development and repair of luxury yachts. In 2009, Rapsody gave Coöperatieve Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland (“Rabobank“) an undisclosed right of pledge on all of Rapsody’s claims against its debtors.

On 12 April 2011, Rapsody was declared bankrupt and Mr Verdonk (“Verdonk“) was appointed as bankruptcy trustee. Over the course of the liquidation of the estate, it came to light that Rapsody had claims amounting to EUR 33,000 against its customers based on repair works which had not yet been invoiced.

Rabobank declared to have an undisclosed right of pledge on the uninvoiced claims, which would allow the bank to collect these claims for its own benefit. On the other hand, Verdonk did not allow Rabobank access to the administration of Rapsody and proceeded to collect the claims not yet invoiced for the benefit of the estate. In the end, the estate held an amount of EUR 53,000 of which an amount of EUR 50,000 was claimed by the trustee on account of his remuneration.

Rabobank subsequently started proceedings against Verdonk, in his capacity as both bankruptcy trustee and personally, before the District Court of the Northern Netherlands. In 2012, The District Court ruled that Verdonk was liable in his professional capacity, but not personally. Both Rabobank and Verdonk appealed to the Court of Appeal of Arnhem-Leeuwarden, which largely confirmed the District Court’s judgment. Rabobank subsequently appealed the Appellate Court’s judgment before the Supreme Court.

The judgment of the Supreme Court

Rabobank’s main ground of appeal was directed against the Appellate Court’s ruling that in the event of a bankrupt’s insolvent estate, the estate claim relating to the trustee’s remuneration has priority over the estate claim of a pledge holder relating to the wrongful collection of claims by the trustee.

The Supreme Court dismissed the appeal on the basis that the scheme which ranks the priority of estate claims (preferentiestelsel) does not allow the estate claim of the pledge holder to have priority over the estate claim of the trustee. Although the Supreme Court remarked that not allowing priority to the estate claim of the pledge holder could have the undesirable result that trustees will intentionally – and wrongfully – collect claims encumbered by an undisclosed right of pledge in order to recoup their salaries, this was not considered sufficient reason to overturn the Supreme Court’s earlier case law. In this regard, the Supreme Court followed the opinion of the Advocate-General that a new category of “super estate claims” should not be created.

The judgment of the Supreme Court makes clear, however, that a bankruptcy trustee who willfully ignores the relatively clear rules for the collection of claims encumbered by an undisclosed right of pledge, may be personally liable. In the end, however, Rabobank had not appealed the District Court’s ruling relating to the absence of personal liability of Verdonk and the District Court´s judgment had thus become final on that point.

The takeaway message from this judgment is that professional pledge holders, such as banks, should keep in mind that holding a bankruptcy trustee personally liable for wrongfully collecting claims may not always be the uphill battle it was previously perceived to be.

The post Bankruptcy trustee may be personally liable if claims encumbered by an undisclosed right of pledge (stil pandrecht) are collected against the will of the pledge holder is a post of www.stibbeblog.nl

 

Related news

12.07.2018 NL law
Voortgang wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Short Reads - Op 5 juli 2016 is de Richtlijn bedrijfsgeheimen (2016/943/EU) in werking getreden. De richtlijn heeft tot doel de regels inzake bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) in de EU lidstaten te harmoniseren. De richtlijn moest voor 9 juni 2018 geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wet- en regelgeving. Nederland heeft deze termijn niet gehaald.

Read more

12.07.2018 NL law
Bescherming van beursvennootschappen tegen ongewenste overnames, voorkoming van ongewenste zeggenschap in de telecomsector en bescherming van andere vitale sectoren

Articles - In onze Corporate Update van 18 januari 2018 behandelden wij de toegenomen aandacht, zowel in Nederland als in Europees verband, voor bescherming van beursgenoteerde vennootschappen tegen ongewenste overnames en bescherming van vitale economische sectoren. In deze Corporate Update geven wij een beknopt overzicht van de laatste ontwikkelingen.

Read more

12.07.2018 NL law
Evaluatie van de Wet aanpassing enquêterecht

Articles - Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing enquêterecht in werking getreden. Deze wet is geëvalueerd door de Tilburg University. De uitkomsten van deze evaluatie zijn op 21 maart 2018 door de Minister voor Rechtsbescherming gepubliceerd. In deze Corporate Update een overzicht van enkele conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Wij verwijzen in dit verband tevens naar de samenvatting van het onderzoek.

Read more

12.07.2018 NL law
Boskalis/Fugro: begrenzing van het agenderingsrecht van aandeelhouders

Articles - Aandeelhouders en certificaathouders hebben op grond van art. 2:114a BW agenderingsrecht. Maar kunnen zij ook op de algemene vergadering een (informele) stemming afdwingen over een onderwerp dat niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort? Deze vraag stond centraal in een arrest van de Hoge Raad van 20 april 2018 tussen Boskalis en Fugro.  

Read more

04.05.2018 NL law
De benoeming van de accountant revisited

Articles - Een in 2012 aan de accountantsproblematiek gewijd themanummer het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht  – uitgebracht onder de titel: ‘Accountants onder vuur’ – bevat een mooie, relativerende bijdrage van Huizink over de ‘benoeming’ van de accountant. Huizink plaatste de ook toen al actuele discussie over de wijze waarop de opdrachtverlening aan de accountant moet plaatsvinden in vennootschapsrechtelijk perspectief.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring