Short Reads

Le projet de loi relatif aux marchés publics a été déposé au Parlement

Le projet de loi relatif aux marchés publics a été déposé au Parlement

Le projet de loi relatif aux marchés publics a été déposé au Parlement

29.01.2016 BE law

Le 4 janvier dernier, le projet de loi relatif aux marchés publics a été déposé à la Chambre.  

Also available in Dutch.

 

Le projet de loi consiste principalement en une transposition partielle des nouvelles directives européennes sur la passation des marchés publics (directive n°2014/24 et directive n°2014/25, du 26 février 2014). Cette nouvelle réglementation remplacera la loi actuelle relative aux marchés publics, du 15 juin 2006.

Visiblement, il n’y a pas que les discussions et l’approbation du projet de loi qui devraient être achevées le 18 avril 2016, qui est la date limite pour la transposition de ces directives dans la législation nationale. En principe, les mesures d’exécution devraient également être publiées et entrer en vigueur avant cette date. Il semble réellement incertain que ce timing soit respecté.

Cliquez ici pour lire le projet de loi relatif aux marchés publics, Doc. Parl., Chambre, sess. ord. 2015-2016, n°1541/1

 

Related news

22.06.2022 NL law
Update FAQ: Gevolgen van het Didam-arrest voor de verkoop van onroerende zaken door overheden

Short Reads - Op 18 maart 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of de gemeente Nieuwegein uitvoering mocht geven aan een onderhands tot stand gekomen koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak. In deze update bespreken wij deze uitspraak en gaan wij nader in op de overwegingen van de voorzieningenrechter.

Read more

13.09.2022 NL law
Afdeling oordeelt: geen algemene plicht tot nul-emissie van zeer zorgwekkende stof PFOS bij watervergunning voor lozing.

Short Reads - Recent oordeelde de Afdeling dat er bij de watervergunning voor lozingen geen algemene plicht is voor nul-emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). De beste beschikbare technieken (BBT) bij een lozing eisen ook geen nul-emissie van ZZS voor alle lozingen. Dit is voor zover wij weten de eerste uitspraak waarin de Afdeling dit expliciet overweegt. Wij lichten deze uitspraak hierna uitgebreider toe.

Read more

22.06.2022 NL law
Update FAQ: Gevolgen van het Didam-arrest voor de verkoop van onroerende zaken door overheden

Short Reads - Op 18 maart 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of de gemeente Nieuwegein uitvoering mocht geven aan een onderhands tot stand gekomen koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak. In deze update bespreken wij deze uitspraak en gaan wij nader in op de overwegingen van de voorzieningenrechter.

Read more

21.04.2022 EU law
Uitsluiting van Rusland van overheidsopdrachten en concessies

Articles - Op 8 april 2022 heeft de Raad van de EU een vijfde pakket van economische en individuele sancties tegen Rusland ingesteld met onder meer de bedoeling om de druk op de Russische regering op te voeren. Als onderdeel van het vijfde pakket is in de hele EU een verbod ingevoerd voor Russische ondernemingen om deel te nemen aan overheidsopdrachten en concessies die in de EU-lidstaten worden gegund.

Read more