Short Reads

Le projet de loi relatif aux marchés publics a été déposé au Parlement

Le projet de loi relatif aux marchés publics a été déposé au Parlement

Le projet de loi relatif aux marchés publics a été déposé au Parlement

29.01.2016 BE law

Le 4 janvier dernier, le projet de loi relatif aux marchés publics a été déposé à la Chambre.  

Also available in Dutch.

 

Le projet de loi consiste principalement en une transposition partielle des nouvelles directives européennes sur la passation des marchés publics (directive n°2014/24 et directive n°2014/25, du 26 février 2014). Cette nouvelle réglementation remplacera la loi actuelle relative aux marchés publics, du 15 juin 2006.

Visiblement, il n’y a pas que les discussions et l’approbation du projet de loi qui devraient être achevées le 18 avril 2016, qui est la date limite pour la transposition de ces directives dans la législation nationale. En principe, les mesures d’exécution devraient également être publiées et entrer en vigueur avant cette date. Il semble réellement incertain que ce timing soit respecté.

Cliquez ici pour lire le projet de loi relatif aux marchés publics, Doc. Parl., Chambre, sess. ord. 2015-2016, n°1541/1

 

Related news

22.06.2022 NL law
Update FAQ: Gevolgen van het Didam-arrest voor de verkoop van onroerende zaken door overheden

Short Reads - Op 18 maart 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of de gemeente Nieuwegein uitvoering mocht geven aan een onderhands tot stand gekomen koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak. In deze update bespreken wij deze uitspraak en gaan wij nader in op de overwegingen van de voorzieningenrechter.

Read more

21.04.2022 EU law
Uitsluiting van Rusland van overheidsopdrachten en concessies

Articles - Op 8 april 2022 heeft de Raad van de EU een vijfde pakket van economische en individuele sancties tegen Rusland ingesteld met onder meer de bedoeling om de druk op de Russische regering op te voeren. Als onderdeel van het vijfde pakket is in de hele EU een verbod ingevoerd voor Russische ondernemingen om deel te nemen aan overheidsopdrachten en concessies die in de EU-lidstaten worden gegund.

Read more

22.06.2022 NL law
Update FAQ: Gevolgen van het Didam-arrest voor de verkoop van onroerende zaken door overheden

Short Reads - Op 18 maart 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of de gemeente Nieuwegein uitvoering mocht geven aan een onderhands tot stand gekomen koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak. In deze update bespreken wij deze uitspraak en gaan wij nader in op de overwegingen van de voorzieningenrechter.

Read more

16.03.2022 NL law
De ‘terugkijktermijn’ knoopt aan bij de datum waarop de ernstige beroepsfout heeft plaatsgevonden

Short Reads - Het gerechtshof Den Haag heeft op 21 december 2021 een belangrijke uitspraak gedaan over de 'terugkijktermijn' van art. 2.87 lid 2 sub b Aw 2012 (ECLI:NL:GHDHA:2021:2487). Met deze uitspraak is nog eens bevestigd dat de terugkijktermijn aanknoopt bij het moment waarop de ernstige beroepsfout heeft plaatsgevonden: de datum van de betrokken gebeurtenis.

Read more

03.02.2022 NL law
Podcast: Het Didam-arrest en de gevolgen voor verkoop van onroerende zaken door overheden

Short Reads - In het Didam-arrest oordeelde de Hoge Raad dat de contractsvrijheid van de overheid beperkt wordt door het gelijkheidsbeginsel. Dat heeft directe gevolgen voor de wijze waarop overheden omgaan met de verkoop van onroerende zaken, zoals grond. Ali al Khatib en Erik Verweij bespreken in deze podcast de totstandkoming van deze uitspraak en de praktische gevolgen voor overheden en private partijen.

Read more