Short Reads

Les cotisations DECAVA augmenteront à partir du 1er janvier 2016

Les cotisations DECAVA augmenteront à partir du 1er janvier 2016

Les cotisations DECAVA augmenteront à partir du 1er janvier 2016

05.02.2016 BE law

A côté du durcissement des conditions d’accès et le relèvement de l’âge pour accéder au régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) (anciennement dénommé « prépension »), puis le relèvement de l’âge à partir duquel un travailleur pourra toucher son capital de pension complémentaire, le gouvernement a pris une mesure supplémentaire afin de dissuader les sorties anticipées du marché de l’emploi des travailleurs et d’améliorer le taux d’emploi des travailleurs âgés en augmentant le coût du RCC.

Also available in Dutch

Les taux des cotisations patronales qui sont dues sur les allocations de RCC et les indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale (les dénommées cotisations Decava) sont relevés. Ceci signifie qu’à partir du 1er janvier 2016, les cotisations patronales seront majorées par un coefficient de 1.25 pour le secteur marchand et un coefficient de 2.25 pour le secteur non marchand.

Cette majoration concerne uniquement les nouveaux régimes qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016 dans le cadre d’un crédit temps ou par suite d’un préavis ou d’une rupture du contrat de travail notifiée après le 10 octobre 2015.

Les chômeurs avec complément d’entreprise licenciés dans le cadre d’une reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration ne sont pas visés, dès lors que la reconnaissance ou, pour les entreprises en restructuration, l’annonce du licenciement collectif date d’avant le 11 octobre 2015.

(Article 97 de la Loi Programme I du 26 décembre 2015, M.B. 30 décembre 2015)

Veuillez cliquer ici pour un aperçu.

Team

Related news

10.08.2020 NL law
Geelgroen huis in Den Helder in ernstige mate in strijd met de redelijke eisen van welstand

Short Reads - In de gemeentelijke welstandsnota staan criteria waaraan het uiterlijk van bestaande en nieuw te bouwen woningen dienen te voldoen: de redelijke eisen van welstand. Voor bestaande woningen geldt dat zij niet in ernstige mate in strijd mogen zijn met deze eisen. Welstandsexcessen zijn met andere woorden uitgesloten. In de uitspraak van de Afdeling van 15 juli 2020 was de vraag aan de orde of een geelgroen geverfde woning in Den Helder terecht als een dergelijk welstandsexces is aangemerkt.

Read more

05.08.2020 NL law
ACM is verplicht om het besluit waarin zij afziet tot oplegging van een boete te publiceren

Short Reads - De Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet ACM) verplicht de ACM om een besluit waarbij een ernstige overtreding (zoals overtreding van het kartelverbod) is geconstateerd, maar waarbij is afgezien van het opleggen van een boete toch openbaar te maken. Een dergelijk besluit beschouwt het CBb als een beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie in de zin van artikel 12v van de Instellingswet ACM. Dat oordeelt het CBb in haar uitspraak van 18 februari 2020 (ECLI:NL:CBB:2020:92).

Read more

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more

10.08.2020 NL law
Het NOW register: openbaarmaking van gegevens van ontvangers van de NOW-subsidie

Short Reads - Het UWV heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een register gepubliceerd met informatie over werkgevers die de NOW-1 subsidie hebben ontvangen. De publicatie van dit register komt niet geheel als een verrassing. De NOW-1 bevat immers een bijzondere bepaling over openbaarmaking van de desbetreffende gegevens.

Read more

29.07.2020 NL law
Over temperaturen ten tijde van corona

Articles - Met haar standpunt ten aanzien van het meten van temperaturen van werknemers, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijking over de reikwijdte van haar toezicht. Deze nuancering houdt in dat, als er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens, de AVG niet geldt en de AP dus niet handhavend kan optreden.

Read more