Neodyum Miknatis
maderba.com
implant
olabahis
Casino Siteleri
canli poker siteleri meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Short Reads

Les cotisations DECAVA augmenteront à partir du 1er janvier 2016

Les cotisations DECAVA augmenteront à partir du 1er janvier 2016

Les cotisations DECAVA augmenteront à partir du 1er janvier 2016

05.02.2016 BE law

A côté du durcissement des conditions d’accès et le relèvement de l’âge pour accéder au régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) (anciennement dénommé « prépension »), puis le relèvement de l’âge à partir duquel un travailleur pourra toucher son capital de pension complémentaire, le gouvernement a pris une mesure supplémentaire afin de dissuader les sorties anticipées du marché de l’emploi des travailleurs et d’améliorer le taux d’emploi des travailleurs âgés en augmentant le coût du RCC.

Also available in Dutch

Les taux des cotisations patronales qui sont dues sur les allocations de RCC et les indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale (les dénommées cotisations Decava) sont relevés. Ceci signifie qu’à partir du 1er janvier 2016, les cotisations patronales seront majorées par un coefficient de 1.25 pour le secteur marchand et un coefficient de 2.25 pour le secteur non marchand.

Cette majoration concerne uniquement les nouveaux régimes qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016 dans le cadre d’un crédit temps ou par suite d’un préavis ou d’une rupture du contrat de travail notifiée après le 10 octobre 2015.

Les chômeurs avec complément d’entreprise licenciés dans le cadre d’une reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration ne sont pas visés, dès lors que la reconnaissance ou, pour les entreprises en restructuration, l’annonce du licenciement collectif date d’avant le 11 octobre 2015.

(Article 97 de la Loi Programme I du 26 décembre 2015, M.B. 30 décembre 2015)

Veuillez cliquer ici pour un aperçu.

Team

Related news

27.01.2021 NL law
Overzichtsuitspraak ABRvS: overmacht en de wettelijke dwangsommen wegens niet tijdig beslissen. Hoe werkt dat?

Short Reads - Overmacht bij een bestuursorgaan schort beslistermijnen en wettelijke dwangsomtermijnen zelfstandig op. Ook als een bestuursorgaan daarvan geen mededeling stuurt. Dat oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) in een overzichtsuitspraak van 16 december 2020. In dit blogbericht gaan wij nader in op de achtergrond van die uitspraak en duiden wij wat dit betekent voor de praktijk.

Read more

27.01.2021 NL law
De meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) zijn afgelopen: wat betekent dat voor de energiebesparingsverplichtingen van bedrijven?

Short Reads - In het kader van de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie – ook wel de MJA3/MEE-convenanten – werkten ruim 1.000 bedrijven uit 40 sectoren de afgelopen jaren aan energiebesparing en CO2-reductie. De convenanten liepen af op 31 december 2020, maar dat betekent niet dat ook de verplichtingen voor bedrijven om zich in te zetten voor energiebesparing ophouden te bestaan. In dit blogbericht zetten wij de belangrijkste gevolgen van het aflopen van de convenanten en de op dit moment geldende verplichtingen op een rij.   

Read more

26.01.2021 NL law
Beoordelingskader voor intrekking natuurvergunningen en geen vergunningplicht bij intern salderen: een duidelijke uitspraak

Short Reads - Op 20 januari 2021 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) uitspraak over een verzoek tot intrekking van de natuurvergunning van een veehouderij. Deze uitspraak is een blogbericht waard, omdat hierin (i) het kader voor het intrekken van natuurtoestemmingen uiteen wordt gezet en (ii) de Afdeling duidelijk maakt dat als een project wel enige, maar geen significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden heeft, er geen vergunningplicht geldt. Dit laatste geldt ook in het geval van intern salderen. Hierna schetsen wij kort het oordeel van de Afdeling.

Read more

27.01.2021 NL law
20ste tranche Besluit uitvoering Crisis en herstelwet (BuChw) in werking getreden: uitzondering plan-m.e.r.-plicht voor kleine projecten voer voor procedures?

Short Reads - Op 18 december 2020 is de 20ste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BuChw) in werking getreden. Deze tranche voorziet er onder meer in dat voor bestemmingsplannen die zien op kleine projecten waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt, niet automatisch ook een milieueffectrapportage voor plannen (“plan-m.e.r.“) hoeft te worden verricht. In dit blogbericht bespreken wij deze wijziging.

Read more

26.01.2021 NL law
Juridische aspecten van de Covid-19-avondklok

Short Reads - Vanaf 23 januari 2021 geldt in heel Nederland een avondklok. Dat betekent dat in beginsel iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen moet blijven. Een vergaande maatregel die de overheid uit de kast heeft getrokken om de verdere verspreiding van (varianten van) het coronavirus te beperken. Wat is de juridische grondslag voor de avondklok? Zijn er uitzonderingen op de regel dat je verplicht binnen moet blijven? En hoe gaat de overheid de avondklok handhaven?  

Read more