Articles

Disclosure obligation following implementation of the amended Transparency Directive

Disclosure obligation following implementation of the amended Transparency Directive

Disclosure obligation following implementation of the amended Transparency Directive

10.02.2016 NL law

Following implementation of the amended Transparency Directive (2013/50/EU), effective 29 January 2016, several transparency requirements have changed for issuers. We refer to our July 2015 Newsletter for an overview of the most relevant changes.

Under the new rules, issuers must disclose their home Member State. In the Netherlands, this must be done by means of a press release and filing certain information with the Netherlands Authority for the Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten, the “AFM”) and with the competent authority of any host Member State (where applicable) before 27 February 2016.

 The AFM distinguishes between two types of issuers:

(i) issuers with a registered office in the Netherlands that have issued debt securities with a denomination per debt security of less than EUR 1,000 or issuers that have issued shares; and

(ii) other issuers. 


1. Disclosure to the competent authority

For the issuers referred to under (i) above, the Netherlands is the home Member State and these issuers should disclose this to (a) the AFM and (b) the competent authorities of all Member States in which its securities are admitted to trading on a regulated market.

The issuer must complete a form prepared by the European Securities and Markets Authority (“ESMA”) and submit it by email to HMS_Registration@afm.nl. The current template can be found here.

The issuers referred to under (ii) must disclose their home Member State to, where applicable:

a) the competent authority of the Member State where they have their registered office (only if these issuers are incorporated in the EU);
b) the competent authority of the home Member State; and
c) the competent authorities of all Member States in which the securities are admitted to trading on a regulated market.

Category (ii) issuers that have to notify the AFM can do this by completing the ESMA form and submitting it by email to HMS_Registration@afm.nl.

It is important to note that category (i) or (ii) issuers may have to disclose their home Member State to multiple competent authorities.


2. Press release

In addition to filing the ESMA form, certain issuers must publish a press release informing the markets of their home Member State, which must also be sent in PDF-format to HMS_Registration@afm.nl.

This requirement applies to all issuers the securities of which are admitted to trading on a regulated market located in the Netherlands (including issuers with a home Member State other than the Netherlands).

The AFM published an announcement on the home Member State disclosure requirement and the implications of the new transparency rules on their website.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions and/or comments.

Team

Related news

25.06.2019 LU law
The dawn of a new era of cross-border mobility within the EU?

Seminar - François Bernard, Senior Associate at Stibbe Luxembourg, will conduct a seminar in Luxembourg on 25 June in collaboration with Legitech on Directive proposal COM2018 (241 final) amending the cross-border merger regime currently enshrined in Directive (EU) 2017/1132 and introducing a new regime applicable to cross-border conversions and divisions.

Read more

18.06.2019 NL law
Countdown. Een cursus aftellen voor juristen

Articles - Hoe lang duurt een verzetstermijn nu precies? Voor juridische fusie schrijft art. 2:316 lid 2 BW voor dat tot een maand nadat alle te fuseren rechtspersonen de fusie hebben aangekondigd iedere schuldeiser bij de rechtbank tegen het voorstel tot fusie in verzet kan komen. Art. 2:317 lid 2 BW bepaalt vervolgens dat een besluit tot fusie een maand na de dag waarop alle fuserende rechtspersonen de fusie hebben aangekondigd kan worden genomen. De vraag is wanneer nu precies die verzetstermijn eindigt.

Read more

03.06.2019 NL law
Toerekening van kennis van groepsvennootschappen

Articles - In de praktijk doet zich vaak de vraag voor of kennis die aanwezig is binnen de ene vennootschap kan worden toegerekend aan een andere vennootschap binnen hetzelfde concern. In dit artikel verkent Branda Katan zowel de dogmatische grondslag als de praktische toepassing van een dergelijke toerekening. Zij concludeert dat het ‘Babbel-criterium’ (heeft in de gegeven omstandigheden de kennis X in het maatschappelijk verkeer te gelden als kennis van Y?) geschikt is voor het toerekenen van kennis in concernverband.

Read more

26.05.2019 NL law
Duurzaamheidsverplichtingen voor de financiële sector: een overzicht

Articles - De komende jaren zal de financiële sector zich actiever dan voorheen moeten bezighouden met het klimaat en de verantwoordelijkheid die de sector draagt voor het milieu en de maatschappij. In rap tempo wordt er wet- en regelgeving ontwikkeld die financiële ondernemingen en aandeelhouders verplichten om aandacht te geven aan deze nieuwe rol die zij vervullen in de verduurzaming van de financiële sector en de maatschappij als geheel. 

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring