Trends

Watch out for your drone: new Belgian Royal Decree is out!

Watch out for your drone: new Belgian Royal Decree is out!

Watch out for your drone: new Belgian Royal Decree is out!

26.04.2016 BE law

The Royal Decree on the use of drones in the Belgian airspace has come into force on 25 April 2016. The Royal Decree authorizes the use of drones both for private and commercial purposes provided compliance with strict obligations.

Drones used in the private sphere cannot be heavier than 10 kg and cannot fly higher than 10 meters, while drones used for commercial purposes (i.e. for aerial photography, observation or land surveying) are divided into two categories, i.e. (i) Class 1 – drones of up to 150 kilos that are allowed to fly up to 90 meters; and (ii) Class 2 – drones of less than 5 kilos and that cannot fly higher than 45 meters. Other requirements, such as certificates, licenses and other types of mandatory training are imposed. Authorizations might also be required if the use of the drones is deemed to be too risky. In addition to these specific rules on the use of drones, the general rules on privacy and data protection apply. These further impact the ability to capture images or record voices of individuals.

This Royal Decree tries to provide a fair balance between the need to encourage the development of new technologies and the necessity to ensure that security and the protection of privacy are being legally protected.

Click here for the Royal Decree.

Related news

18.06.2021 NL law
FAQ: Wat houdt het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in en wat is de verhouding tot de AVG?

Short Reads - (Digitale) gegevensuitwisseling in de zorg is een actueel thema. Illustratief is een item bij EenVandaag van april 2021 waarin de analoge werkwijze bij gegevensuitwisseling in de zorg wordt aangekaart, maar ook dit artikel in het NRC van afgelopen maand waarin verslag werd gedaan van een datalek waardoor duizenden gevoelige patiëntgegevens op straat kwamen te liggen. 

Read more

04.05.2021 NL law
Participatie en privacyregels: hoe te combineren onder de Omgevingswet?

Short Reads - In het stelsel van de Omgevingswet (Ow) is een belangrijke rol bedacht voor participatie bij de totstandkoming van besluiten. Het beoogde resultaat: tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen en daarmee een groter draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming bereiken. Door een grotere betrokkenheid van meer personen gaan overheden en initiatiefnemers ook meer persoonsgegevens verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. Wat regelt de Ow op het gebied van privacy, de verwerking van persoonsgegevens en datagebruik?

Read more

04.03.2021 BE law
Webinar: Responding to Personal Data Breaches in the Post-GDPR era

Seminar - On 24-26 March 2021 ERA (Adademy of European Law) organises an online Conference "Responding to Personal Data Breaches in the Post-GDPR era". Erik Valgaeren, our Brussels TMT partner, addresses the topic "Managing personal data breach in a complex international scenario", including cross border cases in the EU and breaches at non-EU establishments.

Read more

18.05.2021 NL law
Kroniek: De bestuursrechtelijke aspecten van de AVG

Articles - Tom Barkhuysen, Steven Bastiaans en Fatma Çapkurt (Universiteit Leiden) schreven samen de eerste editie van de nieuwe jaarlijkse NTB kroniek: de bestuursrechtelijke aspecten van de AVG. Hierin bespreken zij onder meer de meest relevante (bestuursrechtelijke) jurisprudentie van het afgelopen jaar op het gebied van de AVG.

Read more