Short Reads

La CP 200 prévoit une augmentation de 250 euros

La CP 200 prévoit une augmentation de 250 euros

La CP 200 prévoit une augmentation de 250 euros

01.10.2015 BE law

Le saut d’index et les mesures de modération salariale ont restreint les budgets. Mais certains pourront se réjouir d’une augmentation.

Also available in Dutch.

Les plus bas salaires pourront bénéficier d’un bonus à l’emploi et les employés de la commission paritaire 200 (avant la CP 218) recevront chaque année une prime de 250 euros brut.

Cette prime sera payée annuellement au mois de juin, et ce à partir de 2016. A partir de 2017, cette prime sera indexée, selon le mécanisme d’indexation du secteur. Cette prime peut être remplacée par une augmentation du salaire et/ou l’attribution d’un avantage équivalent.

Dans les secteurs ayant un système de pension complémentaire pour ouvriers, la prime peut également être convertie en partie ou intégralement en une pension complémentaire pour employés pour tout le secteur moyennant la conclusion d’une convention collective de travail spécifique avant le 31 octobre 2015.

Team

Related news

14.08.2019 BE law
Verklaring van openbaar nut is geen "project" in de zin van de MER-regelgeving

Articles - In een recent arrest bevestigt de Raad van State dat "verklaringen van openbaar nut", bedoeld in artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen niet onder het begrip "project" uit de project-MER-regelgeving valt. Of hetzelfde geldt voor elk type gelijkaardige administratieve toelating, is daarmee evenwel nog niet gezegd. Niettemin geeft de Raad met zijn arrest een belangrijk signaal dat niet elke mogelijke toelating onder de project-MER-regelgeving valt.

Read more

14.08.2019 NL law
Wijziging Arbowetgeving in aantocht: tegengaan arbeidsmarktdiscriminatie bij werving en selectie

Short Reads - In haar kamerbrief van 11 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Ark van SZW aangekondigd dat zij na de zomer van 2019 een wetsvoorstel aan de Raad van State wil aanbieden dat ten doel heeft om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Dit voorstel heeft gevolgen voor het wervings- en selectieproces van werkgevers én voor partijen zoals wervings- en selectiebureaus en online platforms die dergelijke diensten verlenen aan werkgevers. Daartoe zullen de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs naar verwachting worden gewijzigd.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring