Short Reads

Augmentation du bonus à l'emploi social à partir du 1er août 2015

Augmentation du bonus à l'emploi social à partir du 1er août 2015

Augmentation du bonus à l'emploi social à partir du 1er août 2015

01.10.2015 BE law

Afin de compenser l’effet du saut d’index sur le pouvoir d’achat des travailleurs ayant un bas salaire, une réduction supplémentaire des charges a été accordée par le biais d’une augmentation du bonus à l’emploi.

Also available in Dutch.

La réduction de cotisations sociales personnelles devient moins importante en fonction de l’augmentation du salaire. (art. 33-34 Loi-programme du 10 août 2015, M.B. 18 août 2015, Arrêté royal du 16 septembre 2015, M.B. 29 septembre 2015)

 Employés
S (Salaire mensuel de reference à 100% en EUR) R (Montant de base en EUR)
≤ 1.546,87  189,98
 > 1.546,87 et ≤ 2.413,00  189,98 - (0,2193 x (S - 1.546,87))
 > 2.413,00  0
 Ouvriers
 S (Salaire mensuel de reference à 100% en EUR)  R (Montant de base en EUR)
 ≤ 1.546,87  205,18
 > 1.546,87 et ≤ 2.413,00  205,18 - (0,2369 x (S -1.546,87))
 > 2.413,00  0

 

Team

Related news

21.02.2020 NL law
Podcast: Data en financiële instellingen

Short Reads - In deze podcast praten Roderik Vrolijk en Frederiek Fernhout van Stibbe in Amsterdam en Joran Iedema van Stibbe StartsUP-deelnemer Dyme over Fintech, PSD2 en het gebruik van data door financiële instellingen. Aan de ene kant biedt nieuwe regelgeving zoals PSD2 nieuwe mogelijkheden, aan de andere kant neemt de regeldruk en het toezicht op bescherming van persoonsgegevens toe.

Read more

21.02.2020 NL law
Bankgarantie, ongerechtvaardigde verrijking en faillissement

Articles - Gertjan Boekraad schreef een annotatie bij een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 4 oktober 2019 over een schuldeiser die voor een failliet bedrijf een bankgarantie heeft doen stellen en voor de daaruit voortvloeiende vordering uit ongerechtvaardigde verrijking in verzet komt tegen de uitdelingslijst.  

Read more

21.02.2020 NL law
Mark up wetteksten Boek 2 BW

Short Reads - Sinds enkele jaren stelt Stibbe een uitgave beschikbaar waarin een mark up is opgenomen van Boek 2 BW, zoals dat luidt na (ongewijzigde) implementatie van recent in werking getreden wetten en lopende wetsvoorstellen. Stibbe verzorgt elk jaar een update van deze mark up.

Read more

14.02.2020 EU law
Does your everyday cleaning product qualify as a 'biocidal product' under European legislation?

Articles - On 19 December 2019, the Court of Justice of the European Union (CJEU) ruled on the concept of 'biocidal product', as defined in article 3 of Regulation 528/2012 on the making available on the market and use of biocidal products, in a case on a cleaning product primarily used "to ensure the absence of mould". According to the CJEU, the concept of ‘biocidal product’ is to be interpreted broadly, hereby also broadening the scope of application of Regulation 528/2012.

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring