Short Reads

Legislative proposal Offshore Wind Energy Act passed by the House of Representatives

Legislative proposal Offshore Wind Energy Act passed by the House of Representatives

Legislative proposal Offshore Wind Energy Act passed by the House of Representatives

27.03.2015 NL law

On 26 March 2015, the House of Representatives (Tweede Kamer) passed the legislative proposal for the Offshore Wind Energy Act (Wet  windenergie op zee), which introduces a new permit and subsidy system for the construction and exploitation of offshore wind farms. 

This is an important step towards realisation of the renewable energy targets as set out in the National Energy Agreement, which provides (among others) that in 2023 (i) 16%  of the Dutch final energy consumption must come from renewable sources and (ii) an offshore wind production capacity of 4.45 GW must be operational. The Minister stated in a letter to parliament dated 23 March 2015, that the subsidy costs for offshore wind during 2019 to 2039 are currently expected to be approximately € 12 billion.

The Act intends to simplify and expedite the decision-making process for realisation of offshore wind projects. The Dutch government will draft so-called wind farm site decisions (kavelbesluiten), in which the location for a wind farm and the conditions under which it may be constructed and operated will be specified. The Act further provides that the permit to develop a wind farm on a particular wind farm site is awarded to the winner of the subsidy tender. The Act also sets certain requirements for the granting of a permit, including that the construction and exploitation of the wind farm is (technically and financially) feasible and that exploitation can commence within four years after the permit has become irrevocable.

During the debate in the House of Representatives on 25 March 2015, several amendments were proposed, however none of these amendments were approved. One of the amendments aimed to prevent that wind farm sites would be designated within the Dutch territorial sea (i.e.  that wind farms would be built within the 12 nautical mile zone), however, as stated above, this amendment was declined. In addition, several motions were proposed; a motion in respect of underwater noise has been deferred. The debate in the House of Representatives further revolved around the costs of the offshore grid which is intended to be built and operated by the Dutch TSO TenneT (and to which end another legislative proposal – STROOM – is currently being prepared). In a letter to parliament, the Minister clarified that the investments costs for the offshore grid, which will connect the wind farms to the onshore grid, will be € 2.4 billion (excluding maintenance and financing costs).

The Act will be sent to the Senate (Eerste Kamer) shortly and is expected to enter into force on 1 July 2015. The call for tender for the first two wind farm sites (i.e. Borssele wind farm site I and II) is expected to be issued in December 2015. The formal consultation concerning the wind farm site decision for Borssele will commence in the 3nd quarter of 2015.

The Dutch text of the Act can be found here.

Team

Related news

09.08.2022 NL law
Het initiatiefvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen in internationale context

Articles - Internationaal maatschappelijk ondernemen, in het bijzonder door corporate sustainability due diligence, staat hoog op de (internationale) agenda. In het voetspoor van enkele andere landen in Europa is in Nederland een voorstel gedaan voor een wettelijk raamwerk dat niet op specifieke hoogrisicosectoren van toepassing is, maar op een veel grotere groep ondernemingen.

Read more

12.08.2022 NL law
Reactie op ‘De lucht geklaard … Aan de slag met resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies om 50% reductie te bereiken in 2030’

Articles - Met veel belangstelling hebben Anna Collignon en Jelmer Ypinga  de bijdrage van Borgers en Molendijk in dit nummer van TO gelezen. Hierin borduren zij voort op het eerder verschenen advies dat zij als adviseurs van KokxDeVoogd schreven in opdracht van Rijkswaterstaat. Het advies bevat een mooi overzicht van de huidige en toekomstige juridische instrumenten die van belang (zullen) zijn bij het stellen van emissiegrenswaarden.

Read more

04.08.2022 NL law
Meer maatwerk bij ontvankelijkheidsbeslissingen

Short Reads - Na een blog uit 2020 heb ik de afgelopen periode enkele uitspraken gesignaleerd die lijken te wijzen op een soepelere omgang van de bestuursrechter met termijnoverschrijdingen. Zo besteedde ik aandacht aan een uitspraak van de rechtbank Limburg, waarin persoonlijke (privé) omstandigheden een doorslaggevende rol speelden. Recent is er een tweetal verzetuitspraken van de Afdeling verschenen waarin persoonlijke omstandigheden ook beslissend waren. Waait er sinds de reflectierapporten inderdaad een nieuwe wind door de ontvankelijkheidsrechtspraak?

Read more

09.08.2022 NL law
Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Articles - De stikstofproblematiek houdt de gemoederen sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) al geruime tijd bezig. In onze eerdere artikelen in voorgaande jaren schetsten wij de stand van zaken op dat moment. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet zijn uitgebleven – integendeel – bestaat alle aanleiding voor een update.

Read more

03.08.2022 EU law
Gotta catch ‘em all? Upward referral of ‘killer acquisitions’ upheld

Short Reads - Companies involved in intended or completed M&A transactions falling below EU and national merger notification thresholds should beware that their deals may still catch the European Commission’s eye. The General Court has upheld the Commission’s decision to accept a national referral request regarding Illumina’s acquisition of Grail: a transaction not triggering any of the notification thresholds within the EEA.

Read more