Articles

Uittredingsvoorwaarden, aard en omvang voortvloeiende verplichtingen

Uittredingsvoorwaarden, aard en omvang voortvloeiende verplichtingen

Uittredingsvoorwaarden, aard en omvang voortvloeiende verplichtingen

12.06.2015 NL law

Manon Cremers schreef een annotatie bij een uitspraak van de Hoge Raad op 12 juni 2015. 

Coöperatie, Uittredingsvoorwaarde (art. 2:60 BW), Uittredingsvoorwaarden in statuten moeten voor de leden kenbaar zijn, Aard en omvang van daaruit voortvloeiende verplichtingen dienen voldoende bepaalbaar te zijn, Berekening schadevergoeding wegens uittreden melkveehouders blijkt in casu voldoende duidelijk uit statuten. 

 

Deze annotatie is gepubliceerd in JOR 2016/86

Lees de volledige annotatie.

Related news

18.02.2021 NL law
Recent developments: Dutch corporate law

Short Reads - This is our biannual newsletter covering the main developments in Dutch corporate law. In this Corporate Update we provide an overview of the implementation of the Dutch UBO Register, we mention the entry into force of the WHOA and we discuss current developments regarding (foreign) investment control and gender diversity at the top.

Read more

02.02.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 4 november 2020 is het Wetsvoorstel voor het evenwichtiger maken van de verhouding mannen/vrouwen in de top van grote bedrijven tezamen met de memorie van toelichting bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more