Articles

De afgescheiden vermogens van een algemeen pensioenfonds

De afgescheiden vermogens van een algemeen pensioenfonds

De afgescheiden vermogens van een algemeen pensioenfonds

22.06.2015 NL law

In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht gaat Manon Cremers in op een nieuwe type pensioenfonds, het algemeen pensioenfonds (APF), die met de Wet algemeen pensioenfonds geïntroduceerd wordt.

Op 18 december 2014 is het wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds2 (hierna 'wet') bij de Tweede Kamer ingediend. Met de wet wordt een nieuw type pensioenfonds, het algemeen pensioenfonds (hierna APF) geïntroduceerd. Doel is de verbetering van de keuzemogelijkheden voor werkgevers en werknemers tot realisatie van een kwalitatief hoogstaande en veilige pensioenuitvoering tegen een scherpe prijs. De wetgever denkt dit met een APF te bereiken doordat een APF voor één of meer werkgevers één of meer pensioenregelingen kan uitvoeren en daarvoor per collectiviteitkring (bestaande uit één of meer pensioenregelingen) een afgescheiden vermogen kan aanhouden. Op die manier kunnen de deelnemers van een APF vasthouden aan de solidariteit binnen hun eigen pensioenregeling(en), terwijl zij tegelijkertijd kunnen profiteren van schaalvoordeel in de uitvoeringskosten bij een pensioenfonds met verschillende pensioenregelingen.

Hoewel het streven was om de wet op 1 januari 2015 in werking te laten treden, is nu de verwachting dat dit op 1 januari 2016 zal geschieden.4 Dat betekent niet dat de pensioenmarkt stil zit. Verschillende marktpartijen zijn reeds volop in voorbereiding tot het verkrijgen van de voor een algemeen pensioenfonds benodigde vergunning van DNB.

Auteurs: Manon Cremers

Bron: Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2015/1

Publicatiedatum: Mei 2015

Klik hier voor het volledige artikel

Team

Related news

23.06.2022 NL law
De balans van het nieuwe normaal

Articles - In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht staat Manon Cremers stil bij de veranderingen in jaarvergaderingen sinds Covid-19 en hoe de toekomst er van deze vergaderingen uitziet.

Read more

11.05.2022 NL law
Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence

Short Reads - On 23 February 2022 the European Commission (the "Commission") published a proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (the "CSDD proposal"). This long awaited proposal – if adopted unchanged – will require certain (very) large EU and non EU companies to set 

Read more

16.03.2022 NL law
Voornemen Kabinet om vervaldatum Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid wederom te verlengen tot 1 juni 2022

Short Reads - Het kabinet is voornemens om de werkingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) opnieuw bij Koninklijk besluit te verlengen. Daartoe is vandaag een ontwerp besluit gepubliceerd (zie ook: de kamerbrief). De huidige vervaldatum van de Tijdelijke wet is 1 april 2022. De nieuwe vervaldatum zal worden vastgesteld op 1 juni 2022.

Read more