Articles

De afgescheiden vermogens van een algemeen pensioenfonds

De afgescheiden vermogens van een algemeen pensioenfonds

De afgescheiden vermogens van een algemeen pensioenfonds

22.06.2015

In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht gaat Manon Cremers in op een nieuwe type pensioenfonds, het algemeen pensioenfonds (APF), die met de Wet algemeen pensioenfonds geïntroduceerd wordt.

Op 18 december 2014 is het wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds2 (hierna 'wet') bij de Tweede Kamer ingediend. Met de wet wordt een nieuw type pensioenfonds, het algemeen pensioenfonds (hierna APF) geïntroduceerd. Doel is de verbetering van de keuzemogelijkheden voor werkgevers en werknemers tot realisatie van een kwalitatief hoogstaande en veilige pensioenuitvoering tegen een scherpe prijs. De wetgever denkt dit met een APF te bereiken doordat een APF voor één of meer werkgevers één of meer pensioenregelingen kan uitvoeren en daarvoor per collectiviteitkring (bestaande uit één of meer pensioenregelingen) een afgescheiden vermogen kan aanhouden. Op die manier kunnen de deelnemers van een APF vasthouden aan de solidariteit binnen hun eigen pensioenregeling(en), terwijl zij tegelijkertijd kunnen profiteren van schaalvoordeel in de uitvoeringskosten bij een pensioenfonds met verschillende pensioenregelingen.

Hoewel het streven was om de wet op 1 januari 2015 in werking te laten treden, is nu de verwachting dat dit op 1 januari 2016 zal geschieden.4 Dat betekent niet dat de pensioenmarkt stil zit. Verschillende marktpartijen zijn reeds volop in voorbereiding tot het verkrijgen van de voor een algemeen pensioenfonds benodigde vergunning van DNB.

Auteurs: Manon Cremers

Bron: Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2015/1

Publicatiedatum: Mei 2015

Klik hier voor het volledige artikel

Team

Related news

11.01.2022
De beursvennootschap, AVA-seizoen 2022

Articles - Bij de voorbereiding van de algemene vergadering in 2022 worden beursvennootschappen geconfronteerd met onzekere factoren rondom COVID-19, de invloed van vergaderseizoenen 2020, 2021 en de in werking tredende Diversiteitswet, en toenemende verankering van ESG in het corporate landschap. In het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk staan Lieke Stroeve en Manon Cremers stil bij de actiepunten voor AVA-seizoenen 2022 en 2023.

Read more

09.11.2021
Staatssecretaris doet appèl op werkgevers: ga prudent om met inhalen van min-uren

Short Reads - Op 26 oktober 2021 ging de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer in op de problematiek rond het inhalen van min-uren. Al eerder dit jaar nam de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie hierover aan. In deze motie wordt het onwenselijk geacht dat werkgevers die NOW-steun ontvangen voor de lonen van werknemers, tegelijkertijd werknemers verplichten om tijdens corona opgebouwde min-uren later in te halen.

Read more

11.11.2021
Van de WTV naar de NOW en weer terug

Short Reads - Aan het begin van de coronacrisis zijn de Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004 (WTV) ingetrokken en vervangen door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Op 1 oktober 2021 is de WTV weer ongewijzigd geïntroduceerd. 

Read more