Articles

Dutch Implementing Act pursuant to the Single Supervisory Mechanism Regulation

Dutch Implementing Act pursuant to the Single Supervisory Mechanism Regulation

Dutch Implementing Act pursuant to the Single Supervisory Mechanism Regulation

01.07.2015 NL law

On 12 June 2015, legislation implementing the 'European Union Single Supervisory Mechanism Regulation no. 1024/2013', also known as the SSM Regulation, entered into force in the Netherlands. 

The SSM Regulation became effective on 4 November 2014 and created a single supervisor for the prudential supervision of banks: the European Central Bank. The division of tasks and responsibilities between the European Central Bank and the Dutch supervisory authorities DNB and the AFM are now implemented in the Dutch Financial Supervision Act, even though the changes do not include material deviations from the SSM Regulation.

Background

The European banking union consists of three pillars: (i) the Single Supervisory Mechanism pursuant to the SSM Regulation, (ii) the single resolution mechanism, and (iii) a European deposit guarantee scheme. Under the SSM Regulation, the supervision of banks in the Euro area has become a shared responsibility of the European Central Bank (the "ECB") and the national supervisory authorities. The purpose of the recent changes is to document the division of tasks between the ECB, the Dutch Central Bank ("DNB") and also, to a lesser extent, the Netherlands Authority for the Financial Markets (the "AFM"), and to facilitate the cooperation between the ECB, DNB and the AFM.

Amendments

The two main amendments concern the banking licences and declarations of no-objection. The ECB has direct supervisory competence in respect of credit institutions, financial holding companies, mixed financial holding companies established in participating Member States (including granting or revoking banking licences), and branches in participating Member States of credit institutions established in non-participating Member States that are significant. With respect to the declaration of no-objection for an equity interest or a degree of control where 10% or more is held in Dutch banks, prior approval from the ECB is required. However, the applicant must submit the application to the DNB; which is responsible for preparing a draft decision.

Other amendments relate to reducing the regulatory burdens for branch offices and minor amendments to the consolidated supervision.

Practice

In practice, the ECB may request DNB's assistance in the preparation and exercise of its duties. The latest legislation therefore includes provisions for the DNB to appoint authorized persons to perform these tasks.

Related news

23.07.2018 NL law
Evaluatie Wbfo en start consultatie over mogelijke wijzigingen/wettelijke maatregelen voor vaste beloning

Short Reads - Op 17 juli 2018 heeft de minister van Financiën de twee rapporten over de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) aangeboden aan de Tweede Kamer. Tevens is een maatschappelijke consultatie naar drie wettelijke maatregelen met betrekking tot de vaste beloningen geopend.

Read more

16.07.2018 NL law
ISDA publishes consultation on benchmark fallbacks

Short Reads - ISDA publishes consultation on benchmark fallbacks. As part of an initiative to amend its standard derivatives documentation to facilitate the replacement of existing interbank offered rates (IBORs) by risk free rates (RFRs), the International Swaps and Derivatives Association (ISDA) has published a consultation paper on certain adjustments required to such RFRs.

Read more

10.07.2018 EU law
Hof van Justitie EU oordeelt over reikwijdte 'beroepsgeheim' financiële toezichthouders voor bedrijfsgegevens

Articles - In een arrest van 19 juni 2018 oordeelt de Grote kamer van het Hof van Justitie EU over de reikwijdte van het 'beroepsgeheim' van financiële toezichthouders voor bedrijfsgegevens. Het hof oordeelt dat de informatie die zich in het toezichtsdossier bevindt niet onvoorwaardelijk vertrouwelijk van aard is en bijgevolg onder het beroepsgeheim van de toezichthouder valt. Gegevens die mogelijk commerciële geheimen zijn geweest, worden in beginsel geacht niet meer actueel en dus niet langer geheim te zijn, wanneer die gegevens ten minste vijf jaar oud zijn.

Read more

11.07.2018 NL law
Update initiatiefwetsvoorstel introductie instemmingsrecht en aanscherping vaste beloning bankiers

Short Reads - Op 25 april 2018 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna Raad van State) een kritisch advies uitgebracht over het initiatief-wetsvoorstel om de wet op het financieel toezicht (Wft) te wijzigen. Op 5 juli 2018 is dit advies tezamen met de reactie van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel op het advies van de Raad van State gepubliceerd, evenals het aangepaste wetsvoorstel dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring