Articles

Droit du Travail européen

Droit du Travail européen

Droit du Travail européen

04.01.2015 BE law

In order to face the bank, economic and fiscal crisis, some Member States of the European Union have decided to reform substantially their labour law.

In some Member States, these reforms have been constrained and imposed by the famous “Troika” (The IMF, the European Union and the European Central Bank). Through specific questions, this publication makes an analysis, from a theoretical and practical point of view, of the European legislation put under pression and their direct impact on the Belgian labour law.

Co-Authors: J. Buelens, C. Canazza, A. Colla, A. Frankart, M. Glorieux, A. Gosseries, P. Gosseries, L. Markey, M. Morsa, M. Verwilghen, L. Vogel

Related news

21.09.2022 NL law
Overlappende verplichtstellingen: is ingrijpen van de wetgever nodig?

Articles - Is het bereiden, samenstellen en leveren van maaltijden aan particulieren en zorginstellingen een vorm van gemaksvoeding of een vorm van contractcatering? Moet een franchisenemer van Bakker Bart gezien worden als een bakkersbedrijf of als een horecaonderneming? Dit zijn twee voorbeelden van situaties waarin tot aan het hof is geprocedeerd over de (dreigende) overlap van werkingssferen van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf(‘en)).

Read more

20.09.2022 EU law
Launch of Metaverse blog series

Articles - Stibbe launches a new blog series focusing on the legal challenges of the Metaverse. In our upcoming blog posts, we will discuss the legal challenges of NFTs, crypto-assets, Metaverse platforms, crypto exchanges, DAO, and many more.

Read more