Articles

Voldoening van boedelvorderingen

Voldoening van boedelvorderingen

Voldoening van boedelvorderingen

12.02.2015 NL law

Noot in JOR bij het arrest van de Hoge Raad inzake CZ Zorgkantoor / Mr. Scholtes q.q. van 31 oktober 2014: voor de vraag of de faillissementsboedel voldoende actief heeft om boedelvordering te voldoen, is beslissend de toestand van de boedel op het tijdstip waarop de slotuitdeling plaatsvindt.

Related news

03.05.2022 NL law
Bijdrage Tijdschrift voor Insolventierecht

Articles - Gertjan Boekraad schreef voor het Tijdschrift voor Insolventierecht een annotatie bij een arrest van de Hoge Raad over de vraag hoe in het faillissement van een bedrijf om te gaan met de vordering van de overheid die een milieuovertreding van dat bedrijf moet herstellen.  

Read more

23.02.2022 NL law
Courts take lenient approach to standing of ‘idealistic’ claim foundations under Dutch class action regime

Short Reads - Recent case law on the standing of ‘idealistic’ claim foundations shows courts’ lenient approach. Under the class action regime that entered into force in January 2020, claim foundations face stricter admissibility requirements as a counterbalance to their newly gained power to institute an opt-out damages claim. 

Read more