Articles

Voldoening van boedelvorderingen

Voldoening van boedelvorderingen

Voldoening van boedelvorderingen

12.02.2015 NL law

Noot in JOR bij het arrest van de Hoge Raad inzake CZ Zorgkantoor / Mr. Scholtes q.q. van 31 oktober 2014: voor de vraag of de faillissementsboedel voldoende actief heeft om boedelvordering te voldoen, is beslissend de toestand van de boedel op het tijdstip waarop de slotuitdeling plaatsvindt.

Related news

16.09.2022 NL law
Webinar Verschoningsrecht

Articles - Tim de Greve gaat samen met Prof. Petra van Kampen in op actuele ontwikkelingen in het verschoningsrecht tijdens het webinar Verschoningsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk. Dit webinar is hier terug te kijken.

Read more

21.07.2022 NL law
Dutch Supreme Court decides against the pledgeability of non-transferable claims

Articles - Lawyers occasionally wonder how the law ended up as it is. We had that experience after the Dutch Supreme Court’s decision of 1 July 2022 (Rabobank/Ten Berge q.q.; ECLI:NL:HR:2022:984), regarding the possibility or impossibility of pledging a claim. The Supreme Court decided that claims that have been made non-transferable under property law in a contractual agreement between a creditor and a debtor, cannot be pledged either.

Read more

13.09.2022 NL law
Aard en uitleg van statuten

Short Reads - Al lange tijd is het een gemeenplaats in de rechtspraak en de literatuur dat statuten zo niet steeds, dan ten minste in beginsel naar objectieve maatstaven uitgelegd moeten worden. Ter ondersteuning van deze opvatting wordt aangevoerd dat de bijzondere aard van de statuten in beginsel tot een objectieve uitleg dwingt.

Read more