Inside Stibbe

Stibbe renews sponsorship of the Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam

Stibbe renews sponsorship of the Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam

Stibbe renews sponsorship of the Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam

20.02.2015 NL law

Stibbe renews sponsorship of the Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam

Stibbe is proud to announce that it has continued its sponsorship of the Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam

Derk Lemstra, Managing Partner of Stibbe Amsterdam, says: "Developing talent is part of Stibbe's culture and  ambition. The musicians of the Royal Concertgebouw Orchestra know all about performing at the highest level. They manage to surpass themselves during concert performances, enthralling audiences in the Netherlands and on the international stage over and over again."

Jan Raes, managing director RCO: "Stibbe operates in the same global, changing world as the Royal Concert Hall Orchestra, and from the same home base in Amsterdam. In gratitude we continue our partnership in a way that it is of great added value to Stibbe as well as for the orchestra, in the Netherlands and abroad. Constant pursuit of excellence connects us in a natural way and thus forms the solid foundation of our long, successful partnership."

The Royal Concertgebouw Orchestra is widely considered to be one of the best symphony orchestras in the world with a repertoire that focuses on both tradition and renewal. The orchestra, which is housed in the beautiful Royal Concert Hall, regularly tours in many countries reaching some 250,000 concert-goers a year, and has made over 1,100 recordings.

Thanks to contributions from  Stibbe and other sponsors, the orchestra is able to maintain its leading global position. We are delighted to have been sponsoring this cultural icon since 2007.

The contributions made by the orchestra’s sponsors directly support the national and international excellence embodied by the unique crown jewel of the Netherlands that is the Royal Concertgebouw Orchestra.

 

 

Team

Related news

10.08.2020 NL law
Geelgroen huis in Den Helder in ernstige mate in strijd met de redelijke eisen van welstand

Short Reads - In de gemeentelijke welstandsnota staan criteria waaraan het uiterlijk van bestaande en nieuw te bouwen woningen dienen te voldoen: de redelijke eisen van welstand. Voor bestaande woningen geldt dat zij niet in ernstige mate in strijd mogen zijn met deze eisen. Welstandsexcessen zijn met andere woorden uitgesloten. In de uitspraak van de Afdeling van 15 juli 2020 was de vraag aan de orde of een geelgroen geverfde woning in Den Helder terecht als een dergelijk welstandsexces is aangemerkt.

Read more

05.08.2020 NL law
ACM is verplicht om het besluit waarin zij afziet tot oplegging van een boete te publiceren

Short Reads - De Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet ACM) verplicht de ACM om een besluit waarbij een ernstige overtreding (zoals overtreding van het kartelverbod) is geconstateerd, maar waarbij is afgezien van het opleggen van een boete toch openbaar te maken. Een dergelijk besluit beschouwt het CBb als een beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie in de zin van artikel 12v van de Instellingswet ACM. Dat oordeelt het CBb in haar uitspraak van 18 februari 2020 (ECLI:NL:CBB:2020:92).

Read more

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more

10.08.2020 NL law
Het NOW register: openbaarmaking van gegevens van ontvangers van de NOW-subsidie

Short Reads - Het UWV heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een register gepubliceerd met informatie over werkgevers die de NOW-1 subsidie hebben ontvangen. De publicatie van dit register komt niet geheel als een verrassing. De NOW-1 bevat immers een bijzondere bepaling over openbaarmaking van de desbetreffende gegevens.

Read more

29.07.2020 NL law
Over temperaturen ten tijde van corona

Articles - Met haar standpunt ten aanzien van het meten van temperaturen van werknemers, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijking over de reikwijdte van haar toezicht. Deze nuancering houdt in dat, als er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens, de AVG niet geldt en de AP dus niet handhavend kan optreden.

Read more