Articles

Introduction of an oath and disciplinary regulations for all Dutch bank employees

Introduction of an oath and disciplinary regulations for all Dutch bank employees

Introduction of an oath and disciplinary regulations for all Dutch bank employees

30.04.2015 NL law

At the initiative of the Dutch Banking Association (Nederlandse Vereniging van Banken), the Dutch Financial Markets Amendment Act 2015 (Wijzigingswet financiële markten 2015) introduced an oath for employees in the Dutch financial sector, effective as of 1 April 2015. The oath is applicable to employees of financial undertakings such as banks, insurance companies, investment firms and intermediaries. 

Disciplinary regulations introduced together with the oath only apply to bank employees. With the introduction of disciplinary regulations, the Dutch banking sector aims to contribute to safeguarding and enhancing the quality of the banking sector.

Effective 1 April 2015, section 3:17b of the Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht, the "Wft") requires that banks with a registered office in the Netherlands ensure that their employees take the bankers oath, which comprises several integrity related statements. Section 3:17c Wft requires banks to implement a code of conduct, corresponding to the general code of conduct for bankers, that must be complied with by the bank's employees. Sections 3:8 and 3:17b Wft specify which employees are required to take the oath. In short, it concerns individuals who: (i) determine the day-to-day policy of the bank, (ii) substantially influence the risk profile of the bank, (iii) are directly involved in providing financial services and (iv) are supervisory board members (if applicable). In the event that an employee who has taken the oath violates the code of conduct, such individual can be disciplined through disciplinary regulations. These regulations have a statutory basis, but are enforced by the sector itself. Almost 90,000 bank employees in the Netherlands are expected to take the bankers' oath.

Any person (e.g. consumers, regulators, employers) can report a complaint about an employee who has allegedly violated the oath and the code of conduct to the Disciplinary Regulations for Banks Board (Stichting Tuchtrecht Banken, the "Disciplinary Board"). Only complaints regarding personal conduct of bank employees (occurring after 1 April 2015) can be reported to the Disciplinary Board. Complaints regarding the conduct of a bank, can be addressed to the Financial Services Complaints Institute or to a civil court.

The Disciplinary Board is responsible for executing the disciplinary regulations and the associated code of conduct. This has been outsourced to the Dutch Securities Institute ("DSI"), a self-regulated body created by the financial services industry. If the DSI is of the opinion that the employee violated the code of conduct, the complaint will be presented to an independent Disciplinary Committee (Tuchtcommissie). After a hearing, during which the employee has to account for his conduct, the Disciplinary Committee may, in accordance with the disciplinary regulations, impose sanctions on the employee (e.g. formal warning, temporary suspension of duties, a fine or taking mandatory courses). The sanctions imposed on the employee will be temporarily recorded in a register that can only be accessed by banks (Tuchtrechtelijk Register). The employee or the prosecutor (managing director of the DSI) can appeal against the decision of the Disciplinary Committee to the Appeal Committee (Commissie van Beroep).

 

Related news

23.07.2018 NL law
Evaluatie Wbfo en start consultatie over mogelijke wijzigingen/wettelijke maatregelen voor vaste beloning

Short Reads - Op 17 juli 2018 heeft de minister van Financiën de twee rapporten over de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) aangeboden aan de Tweede Kamer. Tevens is een maatschappelijke consultatie naar drie wettelijke maatregelen met betrekking tot de vaste beloningen geopend.

Read more

16.07.2018 NL law
ISDA publishes consultation on benchmark fallbacks

Short Reads - ISDA publishes consultation on benchmark fallbacks. As part of an initiative to amend its standard derivatives documentation to facilitate the replacement of existing interbank offered rates (IBORs) by risk free rates (RFRs), the International Swaps and Derivatives Association (ISDA) has published a consultation paper on certain adjustments required to such RFRs.

Read more

10.07.2018 EU law
Hof van Justitie EU oordeelt over reikwijdte 'beroepsgeheim' financiële toezichthouders voor bedrijfsgegevens

Articles - In een arrest van 19 juni 2018 oordeelt de Grote kamer van het Hof van Justitie EU over de reikwijdte van het 'beroepsgeheim' van financiële toezichthouders voor bedrijfsgegevens. Het hof oordeelt dat de informatie die zich in het toezichtsdossier bevindt niet onvoorwaardelijk vertrouwelijk van aard is en bijgevolg onder het beroepsgeheim van de toezichthouder valt. Gegevens die mogelijk commerciële geheimen zijn geweest, worden in beginsel geacht niet meer actueel en dus niet langer geheim te zijn, wanneer die gegevens ten minste vijf jaar oud zijn.

Read more

11.07.2018 NL law
Update initiatiefwetsvoorstel introductie instemmingsrecht en aanscherping vaste beloning bankiers

Short Reads - Op 25 april 2018 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna Raad van State) een kritisch advies uitgebracht over het initiatief-wetsvoorstel om de wet op het financieel toezicht (Wft) te wijzigen. Op 5 juli 2018 is dit advies tezamen met de reactie van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel op het advies van de Raad van State gepubliceerd, evenals het aangepaste wetsvoorstel dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring