Short Reads

Courts of a Member State where a work is accessible online have jurisdiction to hear case

Courts of a Member State where a work is accessible online have jurisdiction to hear case

Courts of a Member State where a work is accessible online have jurisdiction to hear case

30.04.2015

On 22 January 2015 the European Court of Justice (ECJ), in its judgment C-441/13, held that a court of a Member State where a work is accessible online does have jurisdiction to hear the case if the damage has occurred or might occur in that Member State.

Article 2 of Regulation 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (“Regulation 44/2001”) stipulates that persons domiciled in a Member State shall be sued in the courts of that Member State. By way of exception, and hence to be interpreted restrictively, Article 5(3) of this Regulation states that the courts of the place where the harmful event occurred or might occur can be seized in matters relating to tort, delict, or quasi-delict.

In the case at stake, a German-based company hadpublished on its website pictures that were taken by an Austrian photographer and had done so without this
photographer’s consent and without any recognition of authorship. The photographer subsequently sued the company before the Austrian courts. The company (defendant) argued that the Austrian courts lacked jurisdiction because the website was not directed at Austria and that the mere fact that the website can be accessed from Austria is insufficient to confer jurisdiction on the Austrian courts.

The ECJ confirmed, however, that in accordance with Article 5(3) of Regulation 44/2001, the Austrian courts could be seized on the basis of the place where the alleged damage occurred. As a matter of fact, the likelihood of damage occurring in a particular Member State is subject to the condition that the right whose infringement is alleged is protected in that Member State.

The ECJ further confirms that unlike Article 15(1) of Regulation 44/2001, Article 5(3) does not require that the activity concerned be directed to the Member State in which the court seized is situated. In the case at issue, the occurrence of damage and/or the likelihood of its occurrence arise from the accessibility in the Member State of the photographs to which the rights relied on retain.
 

This case can be found on: http://curia.europa.eu

 

Click here for a PDF version of the 51st edition of our ICT Law Newsletter.

 

 

Team

Related news

18.06.2021 NL law
FAQ: Wat houdt het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in en wat is de verhouding tot de AVG?

Short Reads - (Digitale) gegevensuitwisseling in de zorg is een actueel thema. Illustratief is een item bij EenVandaag van april 2021 waarin de analoge werkwijze bij gegevensuitwisseling in de zorg wordt aangekaart, maar ook dit artikel in het NRC van afgelopen maand waarin verslag werd gedaan van een datalek waardoor duizenden gevoelige patiëntgegevens op straat kwamen te liggen. 

Read more

04.05.2021 NL law
Participatie en privacyregels: hoe te combineren onder de Omgevingswet?

Short Reads - In het stelsel van de Omgevingswet (Ow) is een belangrijke rol bedacht voor participatie bij de totstandkoming van besluiten. Het beoogde resultaat: tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen en daarmee een groter draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming bereiken. Door een grotere betrokkenheid van meer personen gaan overheden en initiatiefnemers ook meer persoonsgegevens verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. Wat regelt de Ow op het gebied van privacy, de verwerking van persoonsgegevens en datagebruik?

Read more

04.03.2021 BE law
Webinar: Responding to Personal Data Breaches in the Post-GDPR era

Seminar - On 24-26 March 2021 ERA (Adademy of European Law) organises an online Conference "Responding to Personal Data Breaches in the Post-GDPR era". Erik Valgaeren, our Brussels TMT partner, addresses the topic "Managing personal data breach in a complex international scenario", including cross border cases in the EU and breaches at non-EU establishments.

Read more

18.05.2021 NL law
Kroniek: De bestuursrechtelijke aspecten van de AVG

Articles - Tom Barkhuysen, Steven Bastiaans, Fenneke Buskermolen en Fatma Çapkurt (Universiteit Leiden) schreven samen de eerste editie van de nieuwe jaarlijkse NTB kroniek: de bestuursrechtelijke aspecten van de AVG. Hierin bespreken zij onder meer de meest relevante (bestuursrechtelijke) jurisprudentie van het afgelopen jaar op het gebied van de AVG.

Read more