Articles

Towards a true assessment of the prima facie validity of (European) patents

Towards a true assessment of the prima facie validity of (European) patents

Towards a true assessment of the prima facie validity of (European) patents

02.10.2014 BE law

In an apparent move away from its own recent case-law, the Belgian Court of Cassation (“Cour de Cassation” / “Hof van Cassatie”) has confirmed the necessity of a true assessment of the prima facie validity of (European) patents within the framework of Belgian preliminary injunction and descriptive seizure (“saisie-contrefaçon” / “beslag inzake namaak”) procedures.

The decision of 12 September 2014 may herald a new era in patent litigation in Belgium, which is for most long overdue.

In its decision, the Court stated that lower courts may not simply set aside:

  1. a foreign decision nullifying the corresponding national part of a European patent, and 
  2. a decision on the merits nullifying a patent, when such decision has not yet entered into force (because of an appeal procedure with suspensive effect which has been initiated against such decision),

as irrelevant because (a) not issued in relation to the Belgian part of the same European patent, and (b) not yet entered into force, respectively.

The foregoing opens the door to a true assessment of the prima facie validity of (European) patents. Indeed, with its decision the Court seems to distance itself from its earlier – and relatively recent – decisions of 5 January 2012 and 24 June 2013, which have been interpreted by some as creating a quasi-insurmountable presumption of validity of (European) patents in Belgium, even in cases as in (1) and (2) above.

Team

Related news

29.01.2019 NL law
Inwerkingtreding Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Short Reads - Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Deze wet strekt tot implementatie van de Richtlijn bedrijfsgeheimen (2016/943/EU) en biedt houders van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) verschillende mogelijkheden om maatregelen te treffen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen.

Read more

26.09.2018 EU law
Artikel 13 DSM-richtlijn: verplichting tot een online content filter?

Short Reads - In het kader van de modernisering van het auteursrecht binnen de Europese Unie heeft het Europese Parlement op woensdag 12 september 2018 gestemd over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de 'digitale eengemaakte markt' (ofwel de Digital Single Market, afgekort de 'DSM-richtlijn'). Met name artikel 13 van de DSM-richtlijn – de zogenaamde 'content filter'- wordt ontvangen met veel kritiek. In deze blog wordt kort ingegaan op de betekenis en de mogelijke gevolgen van artikel 13.

Read more

20.11.2018 NL law
Seminar 'Personal data from a broader perspective: overlap inside and outside the privacy domain'

Seminar - On 20 November 2018, Stibbe will host a seminar on privacy. Several Stibbe lawyers will discuss personal data from a broader perspective and the overlap that can occur inside and outside the legal privacy domain.

Read more

07.08.2018 NL law
Legislative proposal to protect trade secrets: update

Short Reads - On 5 July 2016, the EU Trade Secrets Directive came into effect (Directive 2016/943/EU). The directive intends to harmonise rules regarding the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) across all EU member states. As the directive is not directly applicable in the member states, each member state must enact national implementing legislation.

Read more

12.10.2018 BE law
Ignace Vernimme and Michiel Van Roey speak on IP rights during Agoria's Research & Standardization Event

Speaking slot - On Thursday 25 October, Agoria's Regulatory and Standardization Expertise Center organizes its 5th information day about regulations and standards for topics including international trade, privacy and contract law, transport, Internet of Things and blockchain, eHealth, ... at regional, national and European level.

Read more

12.07.2018 NL law
Voortgang wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Short Reads - Op 5 juli 2016 is de Richtlijn bedrijfsgeheimen (2016/943/EU) in werking getreden. De richtlijn heeft tot doel de regels inzake bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) in de EU lidstaten te harmoniseren. De richtlijn moest voor 9 juni 2018 geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wet- en regelgeving. Nederland heeft deze termijn niet gehaald.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring