Articles

Starbucks en fondsstructuren

Starbucks en fondsstructuren

Starbucks en fondsstructuren

01.12.2014 NL law

De Europese Commissie doet onderzoek naar de prijsafspraken tussen Starbucks en de Nederlandse belastingdienst. Onlangs verscheen het openingsbesluit van de Commissie met het voorlopige oordeel dat Nederland Starbucks een selectief voordeel verleent dat kwalificeert als ongeoorloofde staatssteun.

 

 

Lees hier de volledige publicatie.

Team

Related news

27.06.2022 NL law
Kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken door intensivering handhaving door Belastingdienst en uiterlijk per 1 januari 2025 opheffing van het handhavingsmoratorium

Articles - Op vrijdag 24 juni jl. hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst een schriftelijke kabinetsreactie gegeven op de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) en de Auditdienst Rijk (ADR) over de handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Johan Vrolijk bespreekt in dit blogbericht de kabinetsreactie nadat eerst kort is ingegaan op de achtergrond, het geldende handhavingsmoratorium en de rapporten van de ARK en ADR.

Read more