Articles

Corporate Alert

Corporate Alert

Corporate Alert

02.01.2012 NL law

Update Notification Requirements:
Policy rule published and consequences for current positions

1.  AFM published Policy Rule on cash settled instruments 
 
We refer to our corporate alert of last Friday in relation to the entry into force of the amended section 5:45 (10) of the Dutch Financial Supervision Act (the "Wft") on 1 January 2012. The amendment introduced a new notification requirement for large positions in cash settled instruments. The AFM has now published a policy rule in relation to the new notification requirement.

The policy rule indicates how interests in cash settled instruments must be calculated. Cash settled instruments will have to be reported on a delta adjusted basis as of 1 October 2012. The 'delta' of a derivative position shows how the payout of that derivative changes in relation to a change in the price of the underlying share. However, until 30 September 2012 such positions may also be reported on the basis of the nominal value of the shares represented by a cash settled instrument. When notifying interests in cash settled instruments on the basis of nominal values, an explanatory note must be filed setting out the main terms of the instrument. This allows third parties to determine the impact on a delta adjusted basis.

The policy rule also contains a special regime with respect to cash settled interests in indices or baskets of shares. 
 
2.  Consequences for current positions 
 
The new notification requirement for cash settled instruments may also impact the calculation of overall positions held with regard to shares in listed companies and may require a new notification. A new notification obligation can arise as a result of the recalculation of the current positions that must now also include cash settled instruments.

Prior to the amendment, both direct and indirect holdings and voting interests required notification if certain thresholds were reached or crossed. As a result of the amendment now also cash settled instruments must be taken into consideration and added to the overall calculation. By way of a simplified example, this means that if you held a 4% (in)direct stake in listed company X with an additional 2 % through cash settled instruments prior to 1 January 2012, a notification obligation arises as of 1 January 2012 as a result of the entry into force of the new notification requirement. This is caused by the fact that in this example, the total holding (6%) exceeds a 5% reporting threshold.

Note that a transitional regime applies that effectively extends the filing period one time to four weeks from 31 December 2011. This transitional regime does not apply to changes in holdings as a result of transactions occurred after 31 December 2011. 
 
3.  Yearly update 
 
Although unrelated to the introduction of a notification requirement in respect of cash settled instruments, we take this opportunity to also draw your attention to the yearly update obligation pursuant to Section 5:41 Wft. A periodic notification obligation may arise as a result of a change in the composition of the large position that differs from the previous notification made. If this composition differs at 31 December at 12 midnight vis-à-vis the previous notification an update must be filed within four weeks from 31 December.

Team

Related news

30.03.2022 LU law
(R)evolution of the securitisation framework

Articles - On 4 March 2022, the law of 25 February 2022 amending the law of 22 March 2004 on securitisation (the 2004 Law) has been published. It entered into force on 8 March 2022. This is a welcomed (r)evolution in the securitisation operations in the Grand Duchy of Luxembourg after 18 years of implementation of a tested and widely admitted legal framework.

Read more

09.02.2022 NL law
Verplichte rapportering door accountants over fraude en continuïteit in de controleverklaring

Short Reads - De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") heeft in 2021 voorgesteld om in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden ("NV COS") een verplichting voor accountants op te nemen om in de controleverklaring te rapporteren over fraude en continuïteit. Hiertoe heeft de NBA Standaard 700 gewijzigd1.

Read more

09.02.2022 NL law
Rapporteren via ESEF

Short Reads - Uitgevende instellingen – dat wil zeggen: vennootschappen waarvan aandelen, obligaties of vergelijkbare effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt – zijn verplicht hun jaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar te stellen. In financiële verslaggeving over het boekjaar dat is aangevangen op of na 1 januari 2021 dienen uitgevende instellingen daarbij voor het eerst verplicht het uniform elektronisch verslaggevingsformaat, het European Single Electronic Format ("ESEF"), toe te passen.

Read more

09.02.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

09.02.2022 NL law
Ontwikkelingen rondom duurzaamheidsverslaggeving

Short Reads - In 2021 hebben zich veel ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving voorgedaan. Zowel op Europees niveau als op internationaal niveau zijn de eerste stappen gezet om de ontwikkeling van standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving te faciliteren. Daarnaast zijn er twee gedelegeerde verordeningen gepubliceerd die de Taxonomieverordening nader invulling geven.

Read more