Articles

Corporate Alert

Corporate Alert

Corporate Alert

02.01.2012 NL law

Update Notification Requirements:
Policy rule published and consequences for current positions

1.  AFM published Policy Rule on cash settled instruments 
 
We refer to our corporate alert of last Friday in relation to the entry into force of the amended section 5:45 (10) of the Dutch Financial Supervision Act (the "Wft") on 1 January 2012. The amendment introduced a new notification requirement for large positions in cash settled instruments. The AFM has now published a policy rule in relation to the new notification requirement.

The policy rule indicates how interests in cash settled instruments must be calculated. Cash settled instruments will have to be reported on a delta adjusted basis as of 1 October 2012. The 'delta' of a derivative position shows how the payout of that derivative changes in relation to a change in the price of the underlying share. However, until 30 September 2012 such positions may also be reported on the basis of the nominal value of the shares represented by a cash settled instrument. When notifying interests in cash settled instruments on the basis of nominal values, an explanatory note must be filed setting out the main terms of the instrument. This allows third parties to determine the impact on a delta adjusted basis.

The policy rule also contains a special regime with respect to cash settled interests in indices or baskets of shares. 
 
2.  Consequences for current positions 
 
The new notification requirement for cash settled instruments may also impact the calculation of overall positions held with regard to shares in listed companies and may require a new notification. A new notification obligation can arise as a result of the recalculation of the current positions that must now also include cash settled instruments.

Prior to the amendment, both direct and indirect holdings and voting interests required notification if certain thresholds were reached or crossed. As a result of the amendment now also cash settled instruments must be taken into consideration and added to the overall calculation. By way of a simplified example, this means that if you held a 4% (in)direct stake in listed company X with an additional 2 % through cash settled instruments prior to 1 January 2012, a notification obligation arises as of 1 January 2012 as a result of the entry into force of the new notification requirement. This is caused by the fact that in this example, the total holding (6%) exceeds a 5% reporting threshold.

Note that a transitional regime applies that effectively extends the filing period one time to four weeks from 31 December 2011. This transitional regime does not apply to changes in holdings as a result of transactions occurred after 31 December 2011. 
 
3.  Yearly update 
 
Although unrelated to the introduction of a notification requirement in respect of cash settled instruments, we take this opportunity to also draw your attention to the yearly update obligation pursuant to Section 5:41 Wft. A periodic notification obligation may arise as a result of a change in the composition of the large position that differs from the previous notification made. If this composition differs at 31 December at 12 midnight vis-à-vis the previous notification an update must be filed within four weeks from 31 December.

Team

Related news

25.07.2019 NL law
Wet omzetting aandelen aan toonder in werking getreden

Short Reads - Op 1 juli 2019 is de Wet omzetting aandelen aan toonder in werking getreden. Vanaf deze datum kunnen aandelen aan toonder (toonderaandelen) alleen nog worden uitgegeven via een verzamelbewijs dat bij het centraal instituut of aan een intermediair in bewaring wordt gegeven. Daarnaast moeten NV's met toonderaandelen als gevolg van deze wetswijziging deze toonderaandelen uiterlijk op 31 december 2019 omzetten in aandelen op naam.

Read more

23.07.2019 LU law
The Revised CSSF Cloud Circular

Articles - On 27 March 2019, the Luxembourg supervisory authority for the financial sector (the Commission de surveillance du secteur financier or CSSF) published the long-awaited CSSF Circular 19/714 amending the CSSF Circular 17/654 on IT outsourcing relying on a cloud computing infrastructure (the Revised Cloud Circular).

Read more

24.07.2019 NL law
Implementatie van de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn

Short Reads - Op 10 juni 2019 diende de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (2017/828/EU) in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd te zijn. Nederland heeft deze termijn niet gehaald. Na het zomerreces zal de behandeling van het implementatiewetsvoorstel bij de Eerste Kamer worden voortgezet. In deze Update geven wij een overzicht van actuele ontwikkelingen. Wij verwijzen in dit verband ook naar onze Webtool over dit onderwerp.

Read more

03.07.2019 NL law
Bezoldigingsbeleid en bezoldigingsverslag onder het Wetsvoorstel Implementatie herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn

Short Reads - Op 2 april 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Implementatie herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn, samen met enkele Amendementen rondom het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag, aangenomen. Er bleken enkele onduidelijkheden te zijn in de praktische uitwerking van enkele Amendementen. Na vragen door de Eerste Kamercommissie heeft de minister daarop geantwoord in de op 27 juni 2019 verschenen Memorie van antwoord. In dit bericht behandelen wij de Amendementen, de gerezen onduidelijkheden daarbij en de antwoorden van de minister.

Read more

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring